Egzaminy dla studentów

  Informacja o egzaminach CJ UJ CM dla studentów     PRZYKŁADOWE EGZAMINY: Poziom B2 Opis egzaminu B2 Przykładowy egzamin B2 część pisemna Przykładowy egzamin B2 część ustna Poziom B2+ Opis egzaminu B2+ Przykładowy egzamin B2+ część pisemna Przykładowy egzamin B2+ część ustna Poziom C1 Opis egzaminu C1 doktoranci Przykładowy egzamin C1 doktoranci część pisemna Przykładowy egzamin C1 doktoranci część ustna