Egzaminy kończące lektorat

  Informacja o egzaminach CJ UJ CM dla studentów   Terminy egzaminów sesja zimowa 2023-2024 rok       PRZYKŁADOWE EGZAMINY: Poziom B2 Opis egzaminu B2 Przykładowy egzamin B2 część pisemna Przykładowy egzamin B2 część ustna Poziom B2+ Opis egzaminu B2+ Przykładowy egzamin B2+ część pisemna Przykładowy egzamin B2+ część ustna