Koordynatorzy Zespołów

Koordynatorzy zespołów

  • Zespół ds. Planowania i Koordynacji Zajęć Dydaktycznych

      Przewodniczący: mgr Anna Dul – anna.dul@uj.edu.pl
 

  • Zespół ds. Dydaktyki

       Przewodniczący: dr Magdalena Kwinta – magdalena.kwinta@uj.edu.pl
   

  • Zespół ds. Lektorów języka angielskiego

        Przewodniczący: mgr Krystyna Długosz – krystyna.dlugosz@uj.edu.pl
   

  • Zespół ds. Jakości Kształcenia

        Przewodniczący: mgr Karolina Nurzyńska – karolina.nurzynska@uj.edu.pl
     

  • Zespół ds. Rozwoju Usług Komercyjnych

         Przewodniczący: mgr Lidia Janik-Bator – lidia.janik-bator@uj.edu.pl

Wielkość fontu
Kontrast