Koordynatorzy Zespołów

  • Zespół ds. Standaryzacji

       dr Magdalena Kwinta – magdalena.kwinta@uj.edu.pl

 

  • Zespół ds. Harmonogramów

      Przewodniczący: mgr Anna Dul – anna.dul@uj.edu.pl
 

  • Zespół ds. Lektorów 

        mgr Krystyna Długosz – krystyna.dlugosz@uj.edu.pl
   

  • Zespół ds. Jakości Kształcenia

        mgr Karolina Nurzyńska – karolina.nurzynska@uj.edu.pl
     

  • Zespół ds. Dydaktyki

         mgr Lidia Janik-Bator – lidia.janik-bator@uj.edu.pl