Kursy komercyjne

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum serdecznie zaprasza na kolejną edycję semestralnych kursów języka angielskiego medycznego w formie hybrydowej, które rozpoczną się już na jesień tj. od połowy października 2021 roku.

U nas nauczysz się języka angielskiego specjalistycznego oraz ogólnego szybciej i skuteczniejudoskonalisz słownictwo medyczne i gramatykę, zdobędziesz umiejętność efektywnej komunikacji z pacjentem,nauczysz się skutecznie porozumiewać w codziennych sytuacjach zawodowych. Nasze kursy zostały opracowane z myślą o studentach szkół medycznych oraz pracownikach służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych intensywną nauką języka zawodowego. 

Realizujemy zajęcia na różnych poziomach zaawansowania.

 

Dzięki nam nauczysz się:

 • najważniejszego słownictwa medycznego w zależności od potrzeb
 • gramatyki pozwalającej konstruowanie gramatycznie poprawnych wypowiedzi podczas rozmowy na tematy codzienne oraz zawodowe
 • przeprowadzić wywiad z pacjentem
 • wytłumaczyć pacjentowi wykonywane procedury
 • udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta
 • prowadzić rozmowę z innymi członkami personelu medycznego na tematy zawodowe
 • prowadzić rozmowy prywatne i towarzyskie
 • rozumieć ze słuchu autentyczne nagrania rozmów na tematy zawodowe i codzienne
 • sporządzić notatkę, napisać skierowanie do szpitala, e-mail, założyć kartę pacjenta
 • czytać i rozumieć krótkie oraz dłuższe teksty specjalistyczne
 • przeprowadzać rozmowy telefoniczne

Podręcznik:będziesz korzystać z podręcznika do nauki specjalistycznego języka zawodowego oraz ogólnego dostosowanego do codziennych potrzeb językowych oraz zawodowych na każdym poziomie.

Podział na grupy: podział kursantów na odpowiednie grupy językowe odbywa się na podstawie testu diagnostycznego, celem którego jest wyznaczenie poziomu językowego kursanta. Na poziomie podstawowym przewaga języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego.

Ilość osób w grupie: gwarantujemy Ci małe grupy językowe. Maksymalna ilość osób w grupie – 10-12 osób.

Termin organizacji testów diagnostycznych: test diagnostyczny będzie dostępny on-line po przesłaniu zgłoszenia.

Miejsce organizacji kursu: ul. Radziwiłłowska 4, MS Teams lub Zoom

Zajęcia: wtorek, czwartek w godz. 16.00 – 18.00

Inne terminy również są możliwe przy zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych.

 

Potwierdzenie ukończenia kursu oraz certyfikaty językowe: otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ponadto, jeżeli jesteś zainteresowany, to istnieje również możliwość otrzymania certyfikatu językowego z określeniem osiągniętego poziomu na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

 

O nas

Naszym największym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich posiadająca bardzo solidne doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie akademickie i dydaktyczne w zakresie nauczania medycznego języka angielskiego. Będąc pracownikami jednej z największych uczelni medycznych jaką jest Collegium Medicum UJ, nasz zespół nauczycieli bardzo dobrze zna potrzeby językowe codziennego życia zawodowego pracowników służby zdrowia oraz studentów szkół medycznych, w związku z czym jest w stanie zagwarantować odpowiednie usługi językowe w sposób profesjonalny i skuteczny.

 

Metoda

Z nami będziesz mógł mówić w języku angielskim już po pierwszych zajęciach dzięki metodzie działaniowej. Jest to metoda oparta o użycie języka w konkretnych sytuacjach życia zawodowego oraz codziennego kładąca nacisk na mówienie już od pierwszych zajęć. Ma ona na celu zwiększanie zdolności komunikacyjnych uczestników kursu. W naszym podejściu do szeroko rozumianej komunikacji skupiamy się na praktyce. Przywiązujemy także wagę do poprawności gramatycznej i fonetycznej oraz do wzbogacania słownictwa.

 

Oferta

Kursy Semestralne

 

Pakiet 30 godzinny

Czas realizacji –   październik – luty 2022

Ilość spotkań w tygodniu – 1 x 2 godziny lekcyjne (20 godzin stacjonarnie, 10 godzin zdalnie)

Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut
 

 

Atrakcyjna cena 

500 zł dla nowych uczestników

450 zł dla osób kontynuujących naukę

 

Zapisy

Aby zarejestrować się na kurs należy:

 

1) wysłać  formularz zgłoszeniowy sem zimowy 2021 2022 na adres kursycj@cm-uj.krakow.pl najpóźniej do 3 października 2021

2) dokonać opłaty przelewem wyłącznie w terminie (podany zostanie później):

Dane odbiorcy: Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
Adres: ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
Nr konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507 (Bank PEKAO S.A.)
W tytule przelewu należy wpisać (poza swoim imieniem i nazwiskiem) “nr zlecenia SAP: 9400002

 

Wielkość fontu
Kontrast