Pomoc i wsparcie

Bezpieczni UJ

Skontaktuj się z tą jednostką w następujących sytuacjach:

  • pomoc w razie zagrożenia;
  • dyskryminacja i nierówne traktowanie;
  • pomoc psychologiczna;
  • pomoc prawna;
  • sprawy dydaktyczne i socjalne;
  • wsparcie dla osób transpłciowych i niebinarnych.

 

 

 

SOWA UJ (Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji)

SOWA UJ to jednostka, która oferuje krótkoterminową pomoc psychologiczną osobom studiującym na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich, będącym w kryzysie psychicznym, opartą na poufności, szacunku i współpracy.

 

Centrum Dostępności UJ

Centrum Dostępności UJ to jednostka, której celem jest tworzenie warunków do zapewnienia pełnej dostępności dla wszystkich studentów, pracowników i gości Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby środowisko fizyczne, cyfrowe, organizowane procesy i stosowane metody działania nie stanowiły powodu wykluczenia kogokolwiek z nauki, pracy i innych dziedzin życia.