IMETS

INTERNATIONAL MEDICAL ENGLISH TESTING SYSTEM (IMETS)

Celem projektu IMETS jest kontynuacja projektu sTANDEM i opracowanie systemu egzaminacyjnego testującego znajomość posługiwania się językiem obcym dla celów zawodowych wśród personelu medycznego. Zatem grupą beneficjentów docelowych projektu będą stanowić lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne i pozostały personel związany z branżą medyczną oraz studenci kształcący się w zawodach medycznych.  Wartością dodaną nowego projektu jest opracowanie systemu egzaminacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tak aby cały proces egzaminacyjny mógł przebiegać zdalnie, a studenci mogli podchodzić do egzaminów, które będą zdawać komputerowo w salach egzaminacyjnych. Poprawianie materiałów egzaminacyjnych podobnie jak cały proces tworzenia egzaminów, walidacji oraz opracowywania materiałów informacyjnych i szkoleniowych będzie przebiegał z wykorzystaniem zdalnej platformy typu LMS.

Projekt zakłada osiągnięcie m.in. następujących rezultatów:

–     Opracowanie 15 podstawowych zestawów egzaminacyjnych testujących znajomość języka obcego w kontekście medycznym (po 5 zestawów na poziomie B1, B2 i C1);  każdy z zestawów egzaminacyjnych będzie się składał z 4 części sprawdzających umiejętność: czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz komunikacji ustnej. Dodatkowo zostanie opracowana większa ilość zestawów sprawdzających umiejętności produktywne,    a więc mówienie i pisanie dla różnych specjalizacji branżowych.

–     Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz organizacja szkoleń dla osób odpowiedzialnych za tworzenie materiałów egzaminacyjnych, osób przeprowadzających egzaminy oraz dla instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem egzaminów w swoich jednostkach 

–     Organizacja egzaminów IMETS w centrach egzaminacyjnych

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum będzie odpowiedzialny m.in. za finansową oraz naukową koordynację projektu, jak również za opracowanie materiałów egzaminacyjnych do części egzaminów sprawdzający znajomość pisania w języku obcym w kontekście medycznym.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu IMETS: www.medicalenglishtests.eu, gdzie będziemy publikować szczegółowe informacje dotyczące projektu.

 

Podsumowanie

Zwieńczeniem projektu IMETS jest opracowanie materiałów egzaminacyjnych sprawdzających znajomość języka angielskiego medycznego zdalnie.

Przykładowe materiały egzaminacyjne na różnych poziomach dostępne są na tej stronie oraz w zakładce „Materiały dla studentów”.