2017

 

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH”

pod honorowym patronatem

Dziekana Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Macieja Małeckiego

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW

UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH W POLSCE

 

Szanowni Państwo,

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie zaprasza studentów wszystkich lat i wszystkich wydziałów do wzięcia udziału w dwuetapowej Olimpiadzie „Język angielski w naukach medycznych”, której pierwszy etap odbędzie się  1 kwietnia 2017r o godz. 10:00 na uczelniach macierzystych.  Drugi etap – odbędzie się 13.05.2017r godz. 9:00 w Krakowie. Zapisy prowadzone są do 13 marca 2017 r.

Zadania I etapu Olimpiady będą sprawdzały  umiejętności językowe takie jak czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i użycie języka angielskiego w kontekście medycznym. 

Do II etapu Olimpiady kwalifikuje się 10 osób, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy na 10-tej pozycji listy punktowej znajduje się kilka osób, wówczas liczba osób zakwalifikowanych do finału zwiększa się o te osoby.

Dla finalistów przewidziane są nagrody. 

Studenci UJ CM, którzy w pierwszym etapie Olimpiady zdobędą 10 najwyższych not, zostaną zwolnieni z części pisemnej egzaminu z języka angielskiego, natomiast studenci UJ CM, którzy dostaną się do II etapu Olimpiady zostaną zwolnieni z całości z egzaminu końcowego z języka angielskiego.

Materiały z Olimpiady z lat ubiegłych dostępne są na stronie: 

http://www.sjo.ump.edu.pl/index.php/olimpiada-jezykowa

 

Regulamin IV Ogólnopolska Olimpiada Język angielski w naukach medycznych.

Olimpiada INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Olimpiada Formularz zgłoszeniowy uczestnika uczelni. 08,03,17

 

 

Wyniki I etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych”.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę 11 najlepszych Studentów z naszej Uczelni:

miejsce 1.   1099994  (92)
miejsce 2.   1114783  (81)
miejsce 3.   1111652  (80)
miejsce 4.   1101058  (78)
miejsce 5.   1093686 (78)
miejsce 6.   1111729  (77)
miejsce 7.   1099599  (76)
miejsce 8.   1101195  (76)
miejsce 9.   1113359 (75)
miejsce 10.  1099998 (72)
miejsce 11.  1110816  (72)

Z wyrazami szacunku,

       Komitet Organizacyjny Olimpiady

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy

Wyniki I etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych”.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady:

miejsce 1.  M. Michalak,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, (92)
miejsce 2.  I. Kościńska,  Gdański Uniwersytet Medyczny, (83)
miejsce 3.  J. Zimirska,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, (81)
miejsce 4.  A. Kalska,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, (80)
miejsce 5.  K. Głogowski,  Gdański Uniwersytet Medyczny, (79)
miejsce 6.  A. Cegła,  Gdański Uniwersytet Medyczny, (79)
miejsce 7.  K. Iwicki,  Gdański Uniwersytet Medyczny,  (79)
miejsce 8.  M. Trybała,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, (78)
miejsce 9.  T. Klepinowski,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, (78)
miejsce 10.  Z. Mielewczyk,  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, (77)
miejsce 11.  K. Jończyk,  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, (77)

miejsce 12.  M. Polak,  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, (77)

 

Jednocześnie informujemy, że Komitet Organizacyjny ponownie sprawdził i przeliczył ilość punktów w zadaniu nr 2 oraz w zadaniu nr 3 w części Use of English.

Dodatkowe informacje zostaną przesłane uczelniom biorącym udział w I etapie Olimpiady drogą mailową.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Olimpiadzie, a finalistom gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników w I etapie Olimpiady.

Z wyrazami szacunku,

       Komitet Organizacyjny Olimpiady

 

W sobotę, 13.05.2017 zakończyły się zmagania studentów w ramach IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” organizowanej przez Centrum Językowe UJ CM pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego profesora Macieja Małeckiego.  

Pierwszy etap Olimpiady, który odbył się w dniu 1 kwietnia 2017 polegał na rozwiązaniu testu pisemnego, sprawdzającego m.in. umiejętność słuchania ze zrozumieniem, opisywania grafów i słowotwórstwa. Do tego etapu przystąpiło 275 studentów z dziewięciu Uniwersytetów Medycznych, głównie studenci kierunku lekarskiego. Najlepszy rezultat z testu pisemnego uzyskał Pan Mateusz Michalak, student Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Podczas drugiego, finałowego etapu, w siedzibie Centrum Językowego przy ulicy Grzegórzeckiej gościliśmy 10 studentów z czterech uczelni. Finaliści przystępowali do egzaminu, podczas którego odpowiadali na wylosowane pytanie o tematyce medycznej, oraz wygłaszali przygotowaną prezentację. Studenci wykazali się nie tylko wiedzą medyczną, ale przede wszystkim doskonałymi umiejętnościami językowymi, nienaganną wymową, znajomością technik prezentacji i elokwencją. W swoich prezentacjach zastanawiali się nad terapiami przyszłości (antybiotyki, komórki macierzyste), tłumaczyli zagadkowe choroby (choroba Kuru, ergotyzm) i przedstawiali zalety ograniczenia ilości białka zwierzęcego w diecie. Duża część prezentacji dotyczyła zagadnień psychiatrycznych (synestezja, choroba dwubiegunowa, samobójstwo, ucieczka histeryczna). Komisja najwyżej oceniła prezentację „Can you have running in your genes? East African endurance runners’ predispositions” wygłoszoną przez zdobywczynię pierwszego miejsca, Panią Igę Kościńską z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagrody i dyplomy wręczyła uczestnikom II etapu Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum Pani profesor Tobiasz-Adamczyk, która uświetniła Olimpiadę swoją obecnością. Finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez patrona Olimpiady oraz wydawnictwo Oxford University Press. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

 

Wyniki IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” wraz z punktacją:

miejsce 1. I. Kościńska, Gdański Uniwersytet Medyczny (131)

miejsce 2. M. Michalak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (130)

miejsce 3. M. Polak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (126,5)

miejsce 4. T. Klepinowski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (124)

miejsce 5. Z. Mielewczyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (122,5)

miejsce 6. K. Iwicki, Gdański Uniwersytet Medyczny (119,5)

miejsce 7. A. Kalska, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (118)

miejsce 8. K. Jończyk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (114,5)

miejsce 9. ex aequo M. Trybała oraz J. Zimirska Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (104)

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ:

http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/1842

15.05.2017 r.

 

Olimpiada 2017 – materiały

Listening Comprehension

Reading Comprehension

Use of English

Answer key

 Listening 1Listening 2