USOS – rejestracja na lektorat

 

USOS – rejestracja na lektorat

 

Osoby, które nie dokonały jeszcze rejestracji na lektoraty proszone są o pilne wypełnienie wniosku i przyniesienie do sekretariatu.

Wnioski:

wniosek rejestracja na lektorat

wniosek zmiana grupy lektoratowej

wniosek rezygnacja z lektoratu

 

 

 W roku akademickim 2023/2024 rejestracja żetonowa na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzona będzie w systemie USOS.

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2023/2024 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego:  https://www.usosweb.uj.edu.pl 

Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

Dla Studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego przygotowane jest również rejestracja na języki nadprogramowe: język hiszpański, niemiecki. Rejestracja do grup na podstawie poziomu znajomości języka.

 

UWAGA ! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

 1. TEST
 2. REJESTRACJA
 3. PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

 

 

TEST

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY, który dostępny będzie po zalogowaniu się na stronach: USOSWEB lub PEGAZ.

Pierwszy sposób

 • https://www.usosweb.uj.edu.pl/
 • MÓJ USOS
 • ZAJĘCIA STUDENTA
 • 23/24 Test kompetencyjny z języka angielskiego
 • Kurs na Pegazie
 • Kształcenie na odległość gr nr 1 – po kliknięciu w ten link przenosi na stronę Pegaza, test jest dostępny pod linkiem Self-assessment placement test.

Drugim sposobem jest wejście przez stronę:

 • https://www.pegaz.uj.edu.pl
 • Kalendarz – data 6.09.23
 • Test kompetencyjny z języka angielskiego
 • Kształcenie na odległość gr nr 1 – test jest dostępny pod linkiem Self-assessment placement test.

Proszę nie podpinać testu z języka angielskiego w trakcie rejestracji w systemie USOS

 

 

REJESTRACJA

Na podstawie wyniku testu studenci dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 21 września 2023 od godz. 10:00 do 08 października 2023 do godz. 23:00.  

 

 

PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

UWAGA!!!  Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM  SAMYM  DNIU  PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb .

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu!!!

Aby dokonać rejestracji  student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-23/24, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

 

Rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

 

Wszyscy studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2022/2023 kierując się numerem grupy a nie nazwiskiem lektora, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast  zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora i po dostarczeniu stosownego wniosku do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM.

 

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Kierunek lekarski 

Studenci II roku – rejestracja do usosa w październiku po pierwszych zajęciach. Na pierwsze zajęcia proszę przyjść zgodnie z grupą dziekanatową.

harmonogram lekarski 2 rok INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Studenci III roku – rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2022/2023.

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny 

Studenci I – IV roku – rejestracja zgodnie ze swoją grupą dziekanatową. Studenci nie wypełniają testu.

 

Kierunek Dietetyka

Studenci I rok I stopień – rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci I rok II stopień – rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci II i III rok – rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2022/2023.

 

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

Kierunek Farmacja 

Studenci I i II  roku – rejestracja po otrzymaniu informacji z dziekanatu, podziału studentów dokonuje dziekanat. Studenci nie wypełniają testu.

Kierunek Analityka medyczna

Studenci I i II roku – rejestracja po otrzymaniu informacji z dziekanatu, podziału studentów dokonuje dziekanat. Studenci nie wypełniają testu.

Kierunek Kosmetologia

Studia stacjonarne II rok – rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studia niestacjonarne II rok – rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Kierunek Drug discovery and development 

I rok – rejestracja do grupy nr 1 – Studenci nie wypełniają testu.

II rok – rejestracja do grupy nr 1 – Studenci nie wypełniają testu.

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Język angielski – Studenci nie wypełniają testu

I rok – rejestracja do grup:

Nauki Medyczne

Nauki Farmaceutyczne 

Nauki o zdrowiu

 

Język  hiszpański, niemiecki, francuski– Studenci nie wypełniają testu

II rok – rejestracja do grupy:

Nauki Medyczne

Nauki Farmaceutyczne

Nauki o zdrowiu

 

 DODATKOWY LEKTORAT NADPROGRAMOWY  –  dla studentów Wydziału lekarskiego oraz farmaceutycznego – język hiszpański, język niemiecki, język francuski.

W tym roku test nie będzie dostępny. Rejestracja do grup na podstawie posiadanego poziomu językowego.

 

 

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA:   od 21.09.2023 r. od godziny 10.00 do 08.10.2023 r. do godziny 23.00

II TURA:  od 16.10.2023 r. od godziny 10.00 do 22.10.2023 r. do godziny 23.00

Prosimy o samodzielnie dokonywanie rejestracji, sekretariat nie udziela instrukcji rejestracji w Usosie.

 

Lista kodów do rejestracji USOS 2023-2024

 

W przypadku problemów z brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  –  mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 34-11-917

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM  –  mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 34-11-916

 

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora UJ z dnia 29 sierpnia 2017 w roku akademickim 2023/2024 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 18 października w semestrze zimowym oraz do dnia 1 marca w semestrze letnim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski:

wniosek rejestracja na lektorat

wniosek zmiana grupy lektoratowej

wniosek rezygnacja z lektoratu