CJ UJ CM – Certyfikat Jakości EAQUALS

Z radością informujemy, że Centrum Językowe UJ CM uzyskało Europejski Certyfikat Jakości i Akredytację EAQUALS.

Inspekcja przeprowadzona w dniach 9-10 maja 2016 wykazała, że Centrum Językowe UJ CM spełnia normy niezbędne do uzyskania akredytacji EAQUALS. Zajęcia dydaktyczne, programy nauczania, zasady organizacyjne, materiały dydaktyczne oraz metody oceny umiejętności i postępów słuchaczy zostały uznane za zgodne ze standardami wysokiej jakości. Stwierdzono też, że Centrum Językowe UJ CM dba o dobro swoich słuchaczy i pracowników, a udostępnione materiały informacyjne są precyzyjne i rzetelne. Inspektorzy przyznali Centrum Językowemu UJ CM  oceny doskonałe (excellent) w pięciu kategoriach: zarządzanie procesem dydaktycznym i administracja, nauczanie, programy kształcenia, kadra dydaktyczna i jej rozwój zawodowy oraz komunikacja wewnętrzna. 

Dziękujemy wszystkim lektorom i pracownikom administracyjnym Centrum Językowego UJ CM za aktywne zaangażowanie w proces podnoszenia standardów jakości w jednostce i gratulujemy uzyskania wysokiej oceny potwierdzonej Certyfikatem Jakości EAQUALS. 

Verdict letter LC UJ Medical College 2016

Eaquals Accreditation Certificate CollegiumMedicum 2016 2