Język hiszpański

 

Język hiszpański:

mgr Anna Cisowska

a.cisowska@uj.edu.pl

 

Środa: ul. Radziwiłłowska 4, sala 203, II piętro

11:30 – 14:00 – Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

14:30 – 16.00 – poziom A2/B1

16:00 – 17:30 – poziom A1 – studenci I roku II stopnia studiów wszystkich wydziałów 

17.30 – 19:00 – poziom A1/A2

 

 

 

 

                                               Zaproszenie na zajęcia w semestrze zimowym 2023/2024

 

 

Spotkanie organizacyjne:

4 października 2023 r., sala 104, ul. Radziwiłłowska 4

 godz. 15.00  – studenci I roku II stopnia  Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego

godz. 16.00 –   kontynuacja  z roku 2022/23 dla Studentów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego 

 

Język hiszpański:

Środy: ul. Radziwiłłowska 4, sala 203

14:30 – 16.00 – poziom A2/B1, studenci kontynuujący naukę oraz wszyscy zainteresowani tym poziomem (studentów I roku II stopnia studiów prosze o mail)

16.00 – 17:30 – poziom A1, studenci I roku II stopnia studiów wszystkich wydziałów (lektorat za 5 ECTS) 

17.30-19 – poziom A1/A2, studenci z innych lat studiów lub kierunków jednolitych

Zapraszamy studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu na bezpłatne zajęcia językowe i dodatkowe lektoraty.

Harmonogramy i regulaminy podane są na stronie Centrum Językowego UJCM: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/harmonogramy.

Grupy musza liczyć minimum 15 studentów.

Przy okazji proszę o polubienie i włączenie obserwowania naszej strony:

https://www.facebook.com/Lektoraty-j%C4%99zyka-hiszpa%C5%84skiego-w-Collegium-Medicum-UJ-135009883904319

 

Sylabusy

 

Regulamin lektoraty nadobowiązkowe Wydział Lekarski UJCM 1.10.2019

Regulamin lektoraty nadobowiązkowe Wydział Farmaceutyczny UJCM 01.10.2015