Egzaminy do specjalizacji

 

Egzaminy do specjalizacji odbywają się stacjonarnie w siedzibie Centrum Językowego UJ CM przy ul. Radziwiłłowskiej 4.

 

Wymagania

1. Rozmowa o pracy: obowiązki, choroby pacjentów, ich objawy i metody leczenia.

2. Przygotowanie ustne streszczenia 3 artykułów naukowych w języku obcym z zakresu własnej specjalizacji (każdy artykuł 4 strony formatu A4). Artykuły należy przynieść na egzamin do wglądu.

3. Tłumaczenie wybranych przez egzaminatora zdań z opracowanych artykułów.

 

Zapisy i opłaty

Przed egzaminem prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: sjo@cm-uj.krakow.pl

1. Egzaminy do specjalizacji są egzaminami ustnymi. Odbywają się przy ul. Radziwiłłowskiej 4 pok. 6 w godzinach dyżurów lektorów.

2. Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez Sekretariat (tel. 12 34-11-917). Bezpośrednio przed terminem egzaminu prosimy upewnić się telefonicznie lub sprawdzić na stronie Centrum Językowego UJ CM, czy dany lektor jest obecny na dyżurze.

3. Opłatę za egzamin w wysokości 180 zł należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Bank PEKAO S.A.
nr konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507

wpłaty z zagranicy: PL 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
SWIFT PKOPPLPW

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać: imię i nazwisko, adres oraz: tytuł wpłaty: specjalizacja, nr SAP: 9000626

4. Zwolnienia z egzaminu

  • egzamin do wcześniejszej specjalizacji – okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu
  • egzamin do doktoratu – okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu
  • egzamin na studiach doktoranckich – dla studentów rozpoczynających lektorat w roku akademickim 2014/2015

W/w egzaminy dotyczą egzaminów przeprowadzonych wyłącznie w Centrum Językowym UJ CM.

W przypadku przepisania egzaminu NIE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY.

5. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym, kartą szkolenia specjalistycznego i dowodem wpłaty.

6. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury zobowiązane są zgłosić ten fakt e-mailem na adres sjo@cm-uj.krakow.pl (z podaniem danych dotyczących nabywcy tj. nazwa firmy, adres, numer NIP) na 7 dni przed terminem egzaminu po wcześniejszym dokonaniu wpłaty i zobowiązane są do odbioru osobistego po zakończonym egzaminie.

 

Egzaminatorzy i terminy egzaminów

DYŻURY Wrzesień 2023

 

Język angielski

mgr Iwona Misztal – środa  6.09.2023  godz. 11.00 – 12.00, piątek  8.09.2023  godz. 13.00 – 14.00, poniedziałek  11.09.2023  godz. 13.30 – 14.30

mgr Magdalena Lohman – poniedziałek  11.09.2023  godz. 14.00 – 15.00, piątek  15.09.2023  godz. 13.00 – 14.00, wtorek  19,26.09.2023  godz. 13.00 – 14.00,

mgr Anna Dul – czwartek 7.09.2023  godz. 12.00 – 13.00, środa 13.09.2023  godz. 10.30 – 11.30, wtorek  26.09.2023  godz.  10.30 – 11.30