Tydzień Jakości Kształcenia 2016 r.

TJK to projekt mający na celu popularyzację działań Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz podwyższenia poziomu jakości kształcenia. Koordynowany jest przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia, a realizowany przez szereg jednostek administracyjnych we współpracy ze studentami UJ. Do udziału zaproszeni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej: studenci i doktoranci, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji, słuchacze studiów podyplomowych i Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz absolwenci Uczelni.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum aktywnie włącza się w program wydarzeń kolejnych edycji TJK. W tym roku zorganizowaliśmy kilkanaście propozycji przygotowanych przez trzy Wydziały UJ CM, Centrum Językowe UJ CM, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz przez wszystkie organizacje studenckie działające w Collegium Medicum.

Program wydarzeń TJK 2016 w Centrum Językowym UJ CM – NA WYDARZENIA WYMAGANA JEST WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA OD 21.11.2016 DO 28.11.2016 !

WTOREK – 29.11.2016

16:00 – 16:30 – Test your Medical English – ZAREJESTRUJ SIĘ

Miejsce: Grzegórzecka 20, aula

Prowadzący: mgr Iwona Misztal, Centrum Językowe CM

Organizator: Centrum Językowe UJ CM

Grupa tematyczna: Informacyjne

Grupa docelowa: Studenci i doktoranci UJ CM

Limit miejsc: 45 osób

Wykład skierowany jest do studentów i doktorantów UJ CM zainteresowanych przygotowaniem do różnych form weryfikacji kompetencji językowych w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych (egzaminy końcowe na lektoratach, olimpiada językowa, egzaminy sTANDEM). Podczas sesji zostaną również omówione problemy dotyczące prowadzenia lektoratów oraz organizacji egzaminów na różnych poziomach językowych i sposoby ich rozwiązywania oferowane przez Centrum Językowe UJ CM. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki ułatwiające efektywne przygotowanie się do egzaminu końcowego z języka angielskiego.

16:30 – 17:30 – Języki w grze – gr. A – ZAREJESTRUJ SIĘ

16:30 – 17:30 – Języki w grze – gr. B – ZAREJESTRUJ SIĘ

Miejsce: Grzegórzecka 20: aula (GRUPA A), sala 339 (GRUPA B)

Prowadzący: mgr Iwona Misztal (GRUPA A), dr Iwona Prykarpatsk (GRUPA B) – Centrum Językowe UJ CM

Organizator: Centrum Językowe UJ CM

Grupa tematyczna: Inspiracja

Grupa docelowa: Studenci i doktoranci

Limit miejsc: 15 osób dla każdej z grup

Gry towarzyskie są znakomitym narzędziem do nauki komunikacji w języku obcym. W trakcie gry uczestnicy rozwijają umiejętności posługiwania się językiem potocznym w autentycznych sytuacjach towarzyskich używają docelowego języka do wyrażania potrzeb i pomysłów, tłumaczenia zasad, negocjowania, czy przekonywania. Jeśli chcesz połączyć przyjemne z pożytecznym i rozwijać praktyczne umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim zapraszamy do udziału w grze towarzyskiej Scruples w angielskiej wersji językowej. Jest to gra dylematów etycznych, w której gracze stawiają innym pytania, próbując

WSZYSTKIE WYDARZENIA W RAMACH TJK UJ 2016 MOŻNA ZNALEŚĆ NA STRONIE:

WWW.TJK.UJ.EDU.PL