Egzamin nostryfikacyjny

Egzaminy dla absolwentów zagranicznych uczelni ubiegających się o nostryfikację dyplomu lekarza oraz lekarza stomatologa odbywają się na poziomie B2+. 

 

Osoby ubiegające się o nostryfikację dyplomu przystępują do egzaminów w trakcie sesji egzaminacyjnych, wraz ze studentami kierunku, na którym chcą nostryfikować dyplom.

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów oraz przykładowe materiały egzaminacyjne można znaleźć pod linkiem https://cj.cm.uj.edu.pl/egzaminy/egzaminy-dla-studentow/.

 

Najbliższy egzamin zaplanowany jest ………………. r. W celu ustalenia dokładnego terminu prosimy o kontakt z dr Magdaleną Kwintą – magdalena.kwinta@uj.edu.pl 

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie powinny potwierdzić swój udział w egzaminie najpóźniej do………………. r.