Rada Centrum

Członkowie Rady Centrum Językowego UJ CM na kadencję 2020-2024

 

Członkowie Rady z ramienia Jednostki

1. mgr Iwona Misztal – Kierownik Centrum Językowego UJ CM oraz Przewodnicząca Rady

2. dr Magdalena Kwinta – Przewodnicząca Zespołu ds. Standaryzacji

3. mgr Anna Dul – Przewodnicząca Zespołu ds. Harmonogramów

4. mgr Krystyna Długosz – Przewodnicząca Zespołu ds. Lektorów

5. mgr Karolina Szkoła – Przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia

6. mgr Lidia Janik-Bator – Przewodnicząca Zespołu ds. Dydaktyki

 

Pozostali członkowie Rady

7. prof. dr hab. Grzegorz Kopeć, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

8. dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. studenckich i dydaktycznych

9. dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. studenckich

10. Ryszard Feret, przedstawiciel Samorządu Studentów UJ CM

11. lek. Michał Kania, przedstawiciel Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu