Certyfikaty

Zasady otrzymania certyfikatu:

 

1. Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zaliczyli egzamin końcowy z zajęć lektoratowych z języka angielskiego, prowadzonych przez CJ UJCM, rozpoczynających lektorat od roku akademickiego 2014/15.

2. Zgodnie z Regulaminem – Zasady Kształcenia Językowego osoby, które rozpoczęły lektorat z języka angielskiego w roku akademickim 2019/2020 otrzymają certyfikat pod warunkiem, że uzyskają ocenę z egzaminu minimum 3,5 (dostateczny plus).

3. Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać w sekretariacie CJ UJCM zaświadczenie.

4. W celu uzyskania certyfikatu prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego wniosku i złożenie go w formie papierowej w pokoju nr 8, ul. Radziwiłłowska 4, Kraków.

5. Certyfikaty będą wydawane po upływie 7 dni od daty złożenia wniosku, w godzinach pracy sekretariatu.

Odbiór certyfikatów wyłącznie osobiście bądź z upoważnieniem, ul. Radziwiłłowska 4, pokój nr 8:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – godz.  10:00 – 14:00

Czwartek  –  dzień bez przyjmowania stron.

 

Osoby odpowiedzialne za wydawanie certyfikatów:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM i Weterynaria
mgr inż. Dagmara Wędzicha sjo@cm-uj.krakow.pl  tel. (12) 3411-917

Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UJ CM
mgr Ewa Tokarczyk cj@cm-uj.krakow.pl  tel. (12) 3411-916

 

Wniosek

Wniosek o wydanie Certyfikatu Językowego CJ UJ CM

 

Uwaga!!!

  • studenci, którzy ukończyli lektorat w sesji egzaminacyjnej zimowej 2023/2024 certyfikaty będą mogli odbierać po wcześniejszym złożeniu wniosku w sekretariacie od 18.03.2024 r.