MEDICAL ENGLISH TEST C1

 

Centrum Językowe UJ CM rozpoczyna organizację egzaminów Medical English Test potwierdzających znajomość języka angielskiego medycznego na poziomie C1 dla studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych oraz wszystkich osób zainteresowanych spoza uczelni. 

 

Termin egzaminu w I edycji to sobota 13 maja 2023, ul. Radziwiłłowska 4, sala nr 104.

Egzamin pisemny rozpocznie się o godz. 8:30 i potrwa do godz. 10:30

Prosimy przyjść ok. 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu, aby dopełnić formalności takie jak podpisanie listy obecności i potwierdzenie Państwa tożsamości przed wejściem na egzamin – w tym celu prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem. Proszę także zabrać przybory do pisania.

 

Egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym i rozpocznie się o godz. 11:00.    

 

Zapisy na egzamin odbywają się w dniach 12 – 30 kwietnia. 

Aby zarejestrować się na egzamin należy:

 

1) wysłać formularz zgłoszeniowy na adres egzaminy@cm-uj.krakow.pl do 30 kwietnia 2023

MET C1 Formularz zgłoszeniowy 

 

2) dokonać opłaty za egzamin przelewem do 8 maja 2023

Dane odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

Adres: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

Nr konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507 (Bank PEKAO S.A.)

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać:

imię i nazwisko, adres 

tytuł wpłaty: egzamin MET C1

nr zlecenia SAP: 9001000

 

3) dostarczyć potwierdzenie dokonania opłaty najpóźniej do 10 maja – osoby, które dokonały przelewu w kwietniu  lub do 11 maja – osoby, które dokonały przelewu w maju. Potwierdzenie może być dostarczone osobiście lub w formie elektronicznej na adres: egzaminy@cm-uj.krakow.pl

 

Opłata za egzamin: 

250 zł – studenci, pracownicy UJ CM oraz UJ 

350 zł – osoby spoza uczelni 

 

Wszystkie osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, oraz przesłały potwierdzenie zapłaty zostaną dopuszczone do egzaminu Medical English Test.

 

Dokładne informacje na temat egzaminu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne są zamieszczone poniżej.  

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 

 

MET C1 Opis egzaminu (27.04.2023)

MET C1 Oral Part Practice Test

MET C1 Written Part Practice Test

 

Practice Test Listening 1

 

Practice Test Listening 2

 

Practice Test Listening 3