Aktualności


Życzenia wielkanocne 2024 r.

Szkolenie pt. „Zwiększenie efektywności pracy w parach”

9 lutego 2024 (piątek) odbyło się szkolenie pt. „Zwiększenie efektywności pracy w parach” poprowadzone przez mgr Karolinę Szkołę i mgr Katarzynę Sytą-Parente. Tematyka szkolenia była inspirowana propozycją lektorów zgłaszających potrzebę takiego warsztatu, który pozwoliłby podzielić się dobrymi praktykami pracy w parach mających aktywizować wypowiedz ustną, ale i aktywność studentów podczas ćwiczenia innych sprawności np. pisania czy powtarzania słownictwa.

Szkolenie „Zajęcia online – wymiana doświadczeń”

6 lutego 2024 odbyło się szkolenie o tytule „Zajęcia online – wymiana doświadczeń” poprowadzone przez mgr Karolinę Szkołę i mgr Katarzynę Sytą-Parente. Tematyka szkolenia była inspirowana propozycją lektorów zgłaszających potrzebę takiego spotkania – dającego przestrzeń do wymiany dobrych praktyk. W trakcie spotkania lektorzy Centrum Językowego UJ CM omówili wykorzystywane pomysły i rozwiązania, które ułatwiają pracę podczas zajęć online i aktywizują studentów.

Wyróżnienie za wysoką jakość pracy dydaktycznej 2022/23

Centrum Językowe UJ CM ma zaszczyt poinformować, że Pani mgr Agnieszka Drwięga otrzymała wyróżnienie za wysoką jakość pracy dydaktycznej w roku akademickim 2022/23. Gratulujemy!

Szkolenie Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ

31 stycznia 2024 odbyło się szkolenie przeprowadzone przez ekspertów z Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ, którzy odpowiedzieli na pytania lektorów dotyczące wspierania osób transpłciowych i niebinarnych oraz omówili formalne aspekty związane z zajęciami czy egzaminami dotyczące tychże osób. Szkolenie było poprzedzone obejrzeniem filmu, który jest dostępny pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=po0Wf78ijEM Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej Bezpieczni UJ, na której znajduje się więcej informacji na temat wsparcia […]