Finał Olimpiady

W sobotę, 13.05.2017 zakończyły się zmagania studentów w ramach IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” organizowanej przez Centrum Językowe UJ CM pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego profesora Macieja Małeckiego.  

Pierwszy etap Olimpiady, który odbył się w dniu 1 kwietnia 2017 polegał na rozwiązaniu testu pisemnego, sprawdzającego m.in. umiejętność słuchania ze zrozumieniem, opisywania grafów i słowotwórstwa. Do tego etapu przystąpiło 275 studentów z dziewięciu Uniwersytetów Medycznych, głównie studenci kierunku lekarskiego. Najlepszy rezultat z testu pisemnego uzyskał Pan Mateusz Michalak, student Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Podczas drugiego, finałowego etapu, w siedzibie Centrum Językowego przy ulicy Grzegórzeckiej gościliśmy 10 studentów z czterech uczelni. Finaliści przystępowali do egzaminu, podczas którego odpowiadali na wylosowane pytanie o tematyce medycznej, oraz wygłaszali przygotowaną prezentację. Studenci wykazali się nie tylko wiedzą medyczną, ale przede wszystkim doskonałymi umiejętnościami językowymi, nienaganną wymową, znajomością technik prezentacji i elokwencją. W swoich prezentacjach zastanawiali się nad terapiami przyszłości (antybiotyki, komórki macierzyste), tłumaczyli zagadkowe choroby (choroba Kuru, ergotyzm) i przedstawiali zalety ograniczenia ilości białka zwierzęcego w diecie. Duża część prezentacji dotyczyła zagadnień psychiatrycznych (synestezja, choroba dwubiegunowa, samobójstwo, ucieczka histeryczna). Komisja najwyżej oceniła prezentację „Can you have running in your genes? East African endurance runners’ predispositions” wygłoszoną przez zdobywczynię pierwszego miejsca, Panią Igę Kościńską z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagrody i dyplomy wręczyła uczestnikom II etapu Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum Pani profesor Tobiasz-Adamczyk, która uświetniła Olimpiadę swoją obecnością. Finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez patrona Olimpiady oraz wydawnictwo Oxford University Press. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

 

Wyniki IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” wraz z punktacją:

miejsce 1. Iga Kościńska, Gdański Uniwersytet Medyczny (131)

miejsce 2. Mateusz Michalak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (130)

miejsce 3. Maciej Polak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (126,5)

miejsce 4. Tomasz Klepinowski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (124)

miejsce 5. Zuzanna Mielewczyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (122,5)

miejsce 6. Kamil Iwicki, Gdański Uniwersytet Medyczny (119,5)

miejsce 7. Anna Kalska, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (118)

miejsce 8. Kamila Jończyk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (114,5)

miejsce 9. ex aequo Maja Trybała oraz Justyna Zimirska Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (104)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆ: http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/1842


Powrót