Kursy komercyjne

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum serdecznie zaprasza na kolejną edycję semestralnych kursów języka angielskiego medycznego w formie online z możliwością pracy hybrydowej, które rozpoczną się już na wiosnę tj. od 6 marca 2024 roku.

U nas nauczysz się języka angielskiego specjalistycznego oraz ogólnego szybciej i skuteczniejudoskonalisz słownictwo medyczne i gramatykę, zdobędziesz umiejętność efektywnej komunikacji z pacjentem,nauczysz się skutecznie porozumiewać w codziennych sytuacjach zawodowych. Nasze kursy zostały opracowane z myślą o studentach szkół medycznych oraz pracownikach służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych intensywną nauką języka zawodowego. 

Realizujemy zajęcia na różnych poziomach zaawansowania.

 

Dzięki nam nauczysz się:

 • najważniejszego słownictwa medycznego w zależności od potrzeb
 • gramatyki pozwalającej konstruowanie gramatycznie poprawnych wypowiedzi podczas rozmowy na tematy codzienne oraz zawodowe
 • przeprowadzić wywiad z pacjentem
 • wytłumaczyć pacjentowi wykonywane procedury
 • udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta
 • prowadzić rozmowę z innymi członkami personelu medycznego na tematy zawodowe
 • prowadzić rozmowy prywatne i towarzyskie
 • rozumieć ze słuchu autentyczne nagrania rozmów na tematy zawodowe i codzienne
 • sporządzić notatkę, napisać skierowanie do szpitala, e-mail, założyć kartę pacjenta
 • czytać i rozumieć krótkie oraz dłuższe teksty specjalistyczne
 • przeprowadzać rozmowy telefoniczne

Podręcznik:będziesz korzystać z podręcznika do nauki specjalistycznego języka zawodowego oraz ogólnego dostosowanego do codziennych potrzeb językowych oraz zawodowych na każdym poziomie.

Podział na grupy: podział kursantów na odpowiednie grupy językowe odbywa się na podstawie testu diagnostycznego, celem którego jest wyznaczenie poziomu językowego kursanta. Na poziomie podstawowym przewaga języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego.

Ilość osób w grupie: gwarantujemy Ci małe grupy językowe. Maksymalna ilość osób w grupie – 10-12 osób.

Termin organizacji testów diagnostycznych: test diagnostyczny będzie dostępny on-line po przesłaniu zgłoszenia.

Miejsce organizacji kursu: ul. Radziwiłłowska 4, MS Teams lub Zoom

Zajęcia:  środa w godz. 17.00 – 18.30, 18.30 – 20.00, czwartek 18.00 – 20.00

Inne terminy również są możliwe przy zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych.

 

Potwierdzenie ukończenia kursu oraz certyfikaty językowe: otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ponadto, jeżeli jesteś zainteresowany, to istnieje również możliwość otrzymania certyfikatu językowego z określeniem osiągniętego poziomu na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

 

O nas

Naszym największym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich posiadająca bardzo solidne doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie akademickie i dydaktyczne w zakresie nauczania medycznego języka angielskiego. Będąc pracownikami jednej z największych uczelni medycznych jaką jest Collegium Medicum UJ, nasz zespół nauczycieli bardzo dobrze zna potrzeby językowe codziennego życia zawodowego pracowników służby zdrowia oraz studentów szkół medycznych, w związku z czym jest w stanie zagwarantować odpowiednie usługi językowe w sposób profesjonalny i skuteczny.

 

Metoda

Z nami będziesz mógł mówić w języku angielskim już po pierwszych zajęciach dzięki metodzie działaniowej. Jest to metoda oparta o użycie języka w konkretnych sytuacjach życia zawodowego oraz codziennego kładąca nacisk na mówienie już od pierwszych zajęć. Ma ona na celu zwiększanie zdolności komunikacyjnych uczestników kursu. W naszym podejściu do szeroko rozumianej komunikacji skupiamy się na praktyce. Przywiązujemy także wagę do poprawności gramatycznej i fonetycznej oraz do wzbogacania słownictwa.

 

Oferta

Kursy Semestralne

 

Pakiet 30 godzinny

Czas realizacji –   marzec – czerwiec 2024

Ilość spotkań w tygodniu – 1 x 2 godziny lekcyjne

Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut
 

 

Atrakcyjna cena 

900 zł/ 30 godzin

800 zł dla pracowników UJ I UJ CM

800 zł dla studentów UJ i UJ CM

800 zł dla osób kontynuujących kurs

 

Zapisy

Aby zarejestrować się na kurs należy:

 

1) wysłać  formularz zgłoszeniowy formularz zgłoszeniowy sem letni 2023 2024 na adres  kursycj@cm-uj.krakow.pl najpóźniej do 29 lutego 2024

2) dokonać opłaty przelewem wyłącznie w terminie (podany zostanie później):

Dane odbiorcy: Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
Adres: ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
Nr konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507 (Bank PEKAO S.A.)
W tytule przelewu należy wpisać (poza swoim imieniem i nazwiskiem) „nr zlecenia SAP: 9400002