Koordynatorzy przedmiotu – Język angielski

 

Wydział lekarski

Kierunek lekarski   

dr Magdalena Kwinta – magdalena.kwinta@uj.edu.pl

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny
mgr Anna Krause-Baran – anna.krause-baran@uj.edu.pl

 

Dietetyka I stopnia
mgr Katarzyna Obuchowska – katarzyna.obuchowska@uj.edu.pl

 

Dietetyka II stopnia
mgr Natalia Góralczyk – natalia.goralczyk@uj.edu.pl

 

 

Wydział farmaceutyczny

Analityka Medyczna
mgr Krystyna Długosz – krystyna.dlugosz@uj.edu.pl

 

Drug Discovery and Development (Foreign Language in Pharmaceutical Sciences)

mgr Agnieszka Drwięga – agnieszka.drwiega@uj.edu.pl

 

Farmacja
mgr Monika Wicyniak-Małek – monika.wicyniak-malek@uj.edu.pl

 

Kosmetologia 
mgr Grażyna Golańska-Pawełkowska – g.golanska-pawelkowska@uj.edu.pl

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Elektroradiologia
mgr Iwona Misztal – iwona.misztal@uj.edu.pl

 

Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie
mgr Karolina Nurzyńska – karolina.nurzynska@uj.edu.pl

 

Pielęgniarstwo I stopnia

mgr Katarzyna Małajowicz – katarzyna.malajowicz@uj.edu.pl

 

Pielęgniarstwo II stopnia

mgr Paulina Zygmunt – paulina.zygmunt@uj.edu.pl

 

Położnictwo I i II stopnia

mgr Joanna Kiełbik – joanna.kiełbik@uj.edu.pl

 

Ratownictwo Medyczne
mgr Aleksandra Celary – aleksandra.celary@uj.edu.pl

 

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

dr Adam Krzyk – adam.krzyk@uj.edu.pl

 

Zdrowie Publiczne
mgr Anna Dul – anna.dul@uj.edu.pl

 

 

 

Szkoła doktorska WL, WF, WNoZ

dr Joanna Niemiec – joanna.1.niemiec@uj.edu.pl

 

Zajęcia nadobowiązkowe – język hiszpański, język niemiecki, język francuski
mgr Iwona Misztal – iwona.misztal@uj.edu.pl