Egzaminy do specjalizacji

Egzaminy do specjalizacji odbywają się w stacjonarnie na ul. Radziwiłłowskiej 4

Wymagania

1. Rozmowa o pracy: obowiązki, choroby pacjentów, ich objawy i metody leczenia.

2. Przygotowanie ustne streszczenia 3 artykułów naukowych w języku obcym z zakresu własnej specjalizacji (każdy artykuł 4 strony formatu A4). Artykuły należy przynieść na egzamin do wglądu.

3. Tłumaczenie wybranych przez egzaminatora zdań z opracowanych artykułów.

 

Zapisy i opłaty

Prosimy przed egzaminem o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: sjo@cm-uj.krakow.pl

1. Egzaminy do specjalizacji są egzaminami ustnymi. Odbywają się na ul. Radziwiłłowskiej 4 pok.6 – w godzinach dyżurów lektorów.

2. Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez Sekretariat (tel. 12 34-11-917). Bezpośrednio przed terminem egzaminu prosimy upewnić się telefonicznie, bądź sprawdzić na stronie Centrum Językowego UJ CM  https://cj.cm.uj.edu.pl/studenci/dyzury/ czy dany lektor jest obecny na dyżurze.

3. Opłatę za egzamin w wysokości 180 zł należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Bank PEKAO S.A.
nr konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507

wpłaty z zagranicy: PL 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
SWIFT PKOPPLPW

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać: imię i nazwisko,adres oraz: tytuł wpłaty: specjalizacja, nr SAP: 9000626

4. Zwolnienia z egzaminu;

  • egzamin do wcześniejszej specjalizacji – okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu.
  • egzamin do doktoratu – okres nie dłuższy jednak niż 5 lat od daty egzaminu.
  • egzamin na studiach doktoranckich – dla studentów rozpoczynających lektorat w roku akademickim 2014/2015

W/w egzaminy dotyczą egzaminów przeprowadzonych wyłącznie w Centrum Językowym UJ CM.

W przypadku przepisania egzaminu NIE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY.

  5. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym, kartą szkolenia specjalistycznego i dowodem wpłaty.

  6. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury zobowiązane są zgłosić ten fakt e-mailem na adres sjo@cm-uj.krakow.pl (z podaniem danych dotyczących nabywcy tj. nazwa firmy, adres, numer NIP) na 7 dni przed terminem egzaminu po wcześniejszym dokonaniu wpłaty i zobowiązane są do odbioru osobistego po zakończonym egzaminie.

 

Egzaminatorzy i terminy egzaminów

DYŻURY 2023

 

Język angielski

mgr Iwona Misztal –

mgr Magdalena Lohman – piątek 12:30 – 13:30

mgr Anna Dul – wtorek 14.03.2023  11:30 – 12:30, czwartek 30.03.2023  9:40 – 10:40,  piątek  14.04.2023  13:30 – 14:30, środa  19.04.2023  13:00 – 14:00