Dyżury

                                                       

                                                    Dyżury semestr zimowy 2021/2022

 

Kierownik Centrum Językowego        
mgr Iwona Misztal poniedziałek 11.45 – 12.15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6 10 i 24.01.22  
MS Teams 17 i 31.01.22  
  czwartek 11.45 – 12.15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6 27.01.22  
MS Teams 13 i 20.01.22  

 

 

   
mgr Aleksandra Celary     
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 czwartek 12:00 – 12:30
     
mgr Anna Cisowska    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 środa 13:00 – 13:30
     
mgr Judyta Dębakowska    
MS Teams środa 12:15 – 12:45 
     
mgr Krystyna Długosz    
MS Teams środa 10:15 – 11:15
     
mgr Agnieszka Drwięga    
MS Teams wtorek 12:15 – 13:15
     
mgr Anna Dul     

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

do 19.01.22 dyżury odwołane

piątek 

 

14:00 – 15:00

 

     
mgr Grażyna Golańska-Pawełkowska    
MS Teams środa 10:00 – 11:00
     
mgr Natalia Góralczyk    
MS Teams czwartek 12:20 – 13:20
     
mgr Lidia Janik-Bator          
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 6.12.21 17.00 – 18.00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 13.12.21 13.30 – 14.30 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 20.12.21 17.00 – 18.00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 3.01.21 13.30 -14.30 
MS Teams 10.01.21 13.30 – 14.30 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 17.01.21 13.30 – 14.30 
MS Teams 24.01.21 13.30 – 14.30 
     
mgr Joanna Kiełbik    
MS Teams wtorek 11:10 – 12:10
     
mgr Anna Krause-Baran    

MS Teams

25.01.22-dyżur nie odbędzie się,

dodatkowy termin będzie 19.01.22

wtorek

środa 19.01.22

 

8:45 – 9:45

9:00 – 10:00

 

     
dr Magdalena Kwinta    
MS Teams poniedziałek 20:00 – 21:00
     
mgr Magdalena Lohman    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 piątek 13:00 – 14:00
     
mgr Katarzyna Małajowicz    

MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12.21 

17.12.21 

21.12.21   

7.01.21   

11.01.21   

21.01.21   

24.01.21    

 

 

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

10:00 – 11:00

15:00 – 16:00

13:30 – 14:30

15:00 – 16:00

12:45 – 13:45

 

 

     
dr Joanna Niemiec    
MS Teams  poniedziałek 9:30 – 10:30
     
mgr Maja Nowak-Bończa    
ul. Skawińska, p.311  wtorek 11:45 – 13:15
MS Teams  czwartek 10:30 – 12:00
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae6e84f52e9d24e09a0d7c4e9861e13da%40thread.tacv2/General?groupId=847532fe-6d92-4a0e-b821-244174ff852b&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
     

 

mgr Karolina Nurzyńska

   
MS Teams piątek 9:00 – 10:00 
     
mgr Katarzyna Obuchowska    
MS Teams poniedziałek 11:45 – 12:45
26.11.,17.12.,14.01., ul. Radziwiłłowska 4, p.7 poniedziałek 11:45 – 12:45
     
mgr Anna Porębska-Osiecka    
MS Teams środa 15:30 – 16:00
     
     
dr Iryna Prykarpatska    
MS Teams środa 14:00 – 15:00
     
mgr Anna Pukalska    
MS Teams poniedziałek 12:00 – 13:00
     
mgr Joanna Rosiek    
MS Teams wtorek 10:00 – 11:00
     
mgr Stanisław Rusnak    
MS Teams poniedziałek 17:30 – 18:00
     
mgr Monika Wicyniak-Małek    
MS Teams czwartek  9:00 – 10:00
     
     
mgr Violetta Winiarska-Szwarczyńska    
MS Teams wtorek 14:00 – 14:30
     
mgr Paulina Zygmunt    
MS Teams środa 9:45 – 10:45
     
     
Uwaga !    
1.Dyżury odbywają się stacjonarnie lub poprzez MS Teams bez konieczności tworzenia dodatkowych zespołów, chyba, że zaznaczono inaczej. Terminy dyżurów mogą ulec zmianom.
2. Podczas nieobecności lektora proszę kontaktować się z koordynatorem na danym kierunku: 
https://cj.cm.uj.edu.pl/studenci/koordynatorzy-przedmiotu-jezyk-angielski/
3. Bezpośredni telefon do pokoju lektorów: 12 34-11-914
4. Bezpośredni telefon do gabinetu Pani Kierownik-mgr Iwony Misztal: 12 34-11-915

 

Wielkość fontu
Kontrast