Dyżury

                                                       

                                                    Dyżury semestr zimowy 2021/2022

 

Kierownik Centrum Językowego        
mgr Iwona Misztal poniedziałek 11.45 – 12.15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6  4 i 18.10.21  
MS Teams  11 i 25.10.21  
  czwartek 11.45 – 12.15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6 7 i 21.10.21  
MS Teams 14 i 28.10.21  
     
     
mgr Aleksandra Celary     
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 czwartek 12:00 – 12:30
     
     
mgr Anna Cisowska    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 środa 13:00 – 13:30
     
     
mgr Judyta Dębakowska    
MS Teams środa 11:45 – 12:15 
     
     
mgr Krystyna Długosz    
MS Teams środa 13.10.21 10:30 – 11:30
MS Teams środa 10:15 – 11:15
     
     
mgr Agnieszka Drwięga    
MS Teams czwartek 13:15 – 14:15
     
     
mgr Anna Dul     
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 piątek 14:00 – 15:00
     
     
mgr Grażyna Golańska-Pawełkowska    
MS Teams środa 10:00 – 11:00
     
     
mgr Natalia Góralczyk    
MS Teams czwartek 12:20 – 13:20
     
     
mgr Lidia Janik-Bator          
MS Teams    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 11.10.21 13.30 – 14.30 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 18.10.21 17.00 – 18.00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 25.10.21 13.30 – 14.30
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 8.11.21 17.00 – 18.00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 15.11.21 13.30 – 14.30 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 22.11.21 17.00 – 18.00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 29.11.21 13.30 – 14.30 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 6.12.21 17.00 – 18.00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 13.12.21 13.30 – 14.30 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 20.12.21 17.00 – 18.00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 3.01.21 13.30 -14.30 
10.01 -13.30-14.30 – MS Teams 10.01.21 13.30 – 14.30 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 17.01.21 13.30 – 14.30 
24.01 – 13.30 -14.30 – MS Teams 24.01.21 13.30 – 14.30 
     
     
mgr Joanna Kiełbik    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 czwartek 9:00 – 10:00
  czwartek – 14.10.21 12:15 – 13:15
     
mgr Anna Krause-Baran    
MS Teams wtorek 8:45 – 9:45
     
     
dr Magdalena Kwinta    
MS Teams poniedziałek 20:00 – 21:00
     
     
mgr Magdalena Lohman    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 piątek 13:00 – 14:00
     
     
mgr Katarzyna Małajowicz    
MS Teams środa 12:00 – 13:00
     
     
mgr Monika Morawicka    
MS Teams     
     
     
dr Joanna Niemiec    
MS Teams  poniedziałek 9:30 – 10:30
     
     
mgr Maja Nowak-Bończa    
ul. Skawińska, p.311  wtorek 11:45 – 13:15
MS Teams  czwartek 10:30 – 12:00
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae6e84f52e9d24e09a0d7c4e9861e13da%40thread.tacv2/General?groupId=847532fe-6d92-4a0e-b821-244174ff852b&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
     
     
mgr Karolina Nurzyńska    
MS Teams piątek 8:00-9:00 
     
     
mgr Katarzyna Obuchowska    
MS Teams poniedziałek 11:45 – 12:45
8.10.,22.10.,26.11.,17.12.,14.01.,                             ul. Radziwiłłowska 4, p.7 poniedziałek 11:45 – 12:45
     
     
mgr Anna Porębska-Osiecka    
MS Teams środa 15:30 – 16:00
     
     
dr Iryna Prykarpatska    
MS Teams środa 14:00 – 15:00
     
     
mgr Anna Pukalska    
MS Teams poniedziałek 12:00 – 13:00
     
     
mgr Joanna Rosiek    
MS Teams wtorek 10:00 – 11:00
     
     
mgr Stanisław Rusnak    
MS Teams poniedziałek 17:30 – 18:00
     
     
mgr Monika Wicyniak-Małek    
MS Teams poniedziałek 8:30 – 9:30
     
     
mgr Violetta Winiarska-Szwarczyńska    
MS Teams wtorek 14:00 – 14:30
     
     
mgr Paulina Zygmunt    
MS Teams środa 9:45 – 10:45
     
     
     
Uwaga !    
1.Dyżury odbywają się stacjonarnie lub poprzez MS Teams bez konieczności tworzenia dodatkowych zespołów, chyba, że zaznaczono inaczej. Terminy dyżurów mogą ulec zmianom.
2. Podczas nieobecności lektora proszę kontaktować się z koordynatorem na danym kierunku: 
https://cj.cm.uj.edu.pl/studenci/koordynatorzy-przedmiotu-jezyk-angielski/
3. Bezpośredni telefon do pokoju lektorów: 12 34-11-914
4. Bezpośredni telefon do gabinetu Pani Kierownik-mgr Iwony Misztal: 12 34-11-915

 

 

Wielkość fontu
Kontrast