Dyżury

                                                       

                                                                            Dyżury – semestr zimowy 2022/2023

 

 

Kierownik Centrum Językowego        
mgr Iwona Misztal    
MS Teams 5 X 22 11:15 – 12:15
MS Teams 12 X  22   11:15 – 12:15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6 19 X  22    11:15 – 12:15
MS Teams 26 X  22    11:15 – 12:15
MS Teams 2 XI  22    11:15 – 12:15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6 9 XI  22  11:15 – 12:15
MS Teams 16 XI  22   11:15 – 12:15
MS Teams 23 XI  22   11:15 – 12:15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6 30 XI  22 – zmiana godzin 11:15 – 12:00
MS Teams 7 XII  22   11:15 – 12:15
MS Teams 14 XII  22  11:15 – 12:15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6 21 XII 22   11:15 – 12:15
MS Teams 4 I 23       11:15 – 12:15
MS Teams 11 I 23  11:15 – 12:15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6 18 I 23    11:15 – 12:15
     
     
mgr Aleksandra Celary     
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 lub MS Teams poniedziałek 11:50 – 12:50
     
     
mgr Anna Cisowska    
MS Teams środa 18:00 – 18:30
     
     
mgr Judyta Dębakowska    
MS Teams piątek 12:00 – 12:30
     
     
mgr Krystyna Długosz    
MS Teams wtorek 08:30 – 09:30 
     
     
mgr Agnieszka Drwięga    
ul. Medyczna 9, sala nr 3 wtorek 12:15 – 13:15
     
     
mgr Anna Dul     
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 3 X 22 15:00-16:00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 14 X 22 14:00-15:00 
MS Teams 17 X 22 12:00-13:00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 25 X 22 11:45-12:45 
MS Teams 4 XI 22 13:00-14:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 7 XI 22 15:30-16:30
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 14 XI 22 14:00-15:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 21 XI 22 15:00-16:00
MS Teams 28 XI 22 13:30-14:30

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

8 XII 22

13 XII wt 22

20 XII wt 22

3 I wt 23

12 I czw 23

16 I pon 23

23 I pon 23

13:00 – 14:00

12:00-13:00 

12:00-13:00 

12:00-13:00 

14:30-15:30 

15:30-16:30 

15:30-16:30 

     
     
mgr Grażyna Golańska-Pawełkowska    
MS Teams środa 09:00 – 10:00
     
     
mgr Natalia Góralczyk    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 poniedziałek 09:45 – 10:45
     
     
mgr Lidia Janik-Bator          
MS Teams 11.10.22  11.15 – 12:15
MS Teams 18.10.22 12.15 – 13:15
MS Teams 25.10.22 12.15 – 13:15
MS Teams 8.11.22  12.15 – 13:15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 15.11.22  12.15 – 13:15
MS Teams 22.11.22  12.15 – 13:15
MS Teams 29.11.22  12.15 – 13:15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 6.12.22  12.15 – 13:15
MS Teams 13.12.22 12.15 – 13:15
MS Teams 20.12.22  12.15 – 13:15
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 17.01.23 09.30 – 10:30
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 24.01.23 09.30 – 10:30
     
     
mgr Joanna Kiełbik    
MS Teams poniedziałek 10:00 – 11:00
     
     
mgr Anna Krause-Baran    
MS Teams poniedziałek 09:15 – 10:15
     
     
dr Adam Krzyk środa 14:20 – 15:20
MS Teams    
     
     
dr Magdalena Kwinta    
MS Teams poniedziałek 12:00 – 13:00
     
     
     
mgr Magdalena Lohman    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 piątek 13:00 – 14:00
     
     
mgr Katarzyna Małajowicz    
MS Teams poniedziałek 14:00 – 15:00
     
     
dr Joanna Niemiec    
MS Teams poniedziałek 08:00 – 09:00
     
     
mgr Maja Nowak-Bończa    
ul. Skawińska 8, s.311 wtorek 11:15 – 13:15
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae6e84f52e9d24e09a0d7c4e9861e13da%40thread.tacv2/General?groupId=847532fe-6d92-4a0e-b821-244174ff852b&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
     
     
mgr Karolina Nurzyńska    
MS Teams czwartek 10:00 – 11:00
     
     
mgr Katarzyna Obuchowska    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 poniedziałek 09:30 – 10:30
     
     
mgr Anna Porębska-Osiecka środa 15:30 – 16:00
MS Teams    
     
dr Iryna Prykarpatska    
MS Teams poniedziałek 10:00 – 11:00
     
     
mgr Anna Pukalska    
MS Teams piątek 13:30 – 14:30
     
     
mgr Stanisław Rusnak    
MS Teams poniedziałek 17:00 – 17:30

 

mgr Danuta Siwa

MS Teams

czwartek 19:00 – 19:45
     
mgr Monika Wicyniak-Małek    

ul. Medyczna, sala nr 2

ul. Medyczna, sala nr 2

 

 

 

 

 

wtorek 

piątek 

z wyjątkiem:

– 21.10.22 

–  2.12, dyżur online w dniu 1 grudnia

– 13.01, dyżur online w dniu 12 stycznia

11:00 – 11:30

10:30 – 11:00

 

11:30 – 12:00

09:00 -09:30

09:00 -09:30

 

     
     
mgr Violetta Winiarska-Szwarczyńska    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 wtorek 14:00 – 14:30
     
     
mgr Paulina Zygmunt    
MS Teams poniedziałek 10:00 – 11:00
     
     
Uwaga !    
1.Dyżury odbywają się stacjonarnie lub poprzez MS Teams bez konieczności tworzenia dodatkowych zespołów, chyba, że zaznaczono inaczej. Terminy dyżurów mogą ulec zmianom.
2. Podczas nieobecności lektora proszę kontaktować się z koordynatorem na danym kierunku: 
https://cj.cm.uj.edu.pl/studenci/koordynatorzy-przedmiotu-jezyk-angielski/
3. Bezpośredni telefon do pokoju lektorów: 12 34-11-914
4. Bezpośredni telefon do gabinetu Pani Kierownik-mgr Iwony Misztal: 12 34-11-915
Wielkość fontu
Kontrast