Dyżury

                                                       

                                              Dyżury – sesja egzaminacyjna – semestr letni 2021/2022

 

Kierownik Centrum Językowego        
mgr Iwona Misztal    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.6 29.06.22 12:15 – 13;15
     
     
     
mgr Aleksandra Celary     

MS Teams

MS Teams

27.06.22

28.06.22

14:00 -15:00

10:45 – 11:45

     
mgr Anna Cisowska    
MS Teams 20.06.22 10:00 – 11:00
  22.06.22 09:00 – 10:00
  30.08.22 19:30 – 20:00
  07.09.22 09:00 – 10:00
     
     
mgr Judyta Dębakowska    
MS Teams 22.06.22   10:30 – 11:30
  06.07.22  10:30 – 11:00
  20.07.22  10:30 – 11.00
  10.08.22  10:30 – 11:00
  24.08.22  10:30 – 11:00
   07.09.22  10:30 – 11:00
     
     
mgr Krystyna Długosz    
MS Teams 20.06.22 08:30 – 09:30
MS Teams 23.06.22 08:30 – 09:30
MS Teams 27.06.22 08:30 – 09:30
MS Teams 29.06.22 08:30 – 09:30
MS Teams 05.07.22 08:30 – 09:30
MS Teams 06.09.22 08:30 – 09:30
MS Teams 13.09.22 08:30 – 09:30
     
     
mgr Agnieszka Drwięga    
ul. Medyczna 9 – sala info na portierni 20.06.22 12:00 – 13:00
MS Teams 21.06.22 11:00 – 12:00
MS Teams 30.06.22 11:00 – 12:00
MS Teams 01.07.22 11:00 – 12:00
MS Teams 04.07.22 11:00 – 12:00
MS Teams 11.07.22 11:00 – 12:00
MS Teams 06.09.22 11:00 – 12:00
MS Teams 07.09.22 11:00 – 12:00
MS Teams 13.09.22 11:00 – 12:00
MS Teams 14.09.22 11:00 – 12:00
MS Teams 20.09.22 11:00 – 12:00
MS Teams 27.09.22 11:00 – 12:00
     
     
mgr Anna Dul     
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 –  (po uprzednim umówieniu możliwość połączenia przez MS Teams) 20.06.22 15:00 – 16:00
ul. Skawińska 8 pok. 078  23.06.22 15:00 – 16:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7  (po uprzednim umówieniu możliwość połączenia przez MS Teams) 27.06.22 12:00 – 13:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 29.06.22 10:30 – 11:30
     
     
mgr Grażyna Golańska-Pawełkowska    
MS Teams 20.06.22 18:00 – 19:00
MS Teams 22.06.22 11:00 – 12:00
MS Teams 23.06.22 11:00 – 12;00
MS Teams 24.06.22 08;00 – 09:30
     
     
mgr Natalia Góralczyk    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 20.06.22 10:00 – 11:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 22.06.22 10:00 – 11:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 27.06.22 12:00 – 13:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 28.06.22 10:30 – 11:30
MS Teams 01.09.22 09:00 – 10:00
MS Teams 05.09.22 09:00 – 10:00
     
     
mgr Ałła Greń    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 23.06.22 11:00 – 12:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 28.06.22 10:00 – 11:00

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

30.06.22

05.07.22

12.07.22

19.07.22

26.07.22

10:00 – 11:00

10:00 – 11:00

10:00 – 11:00

10:00 – 11:00

10:00 – 11:00

     
     
mgr Lidia Janik-Bator          
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 22.06.22 14:00 – 15:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 24.06.22 11:00 – 12:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 27.06.22 10:30 – 11:30
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 29.06.22 11:00 – 12:00
MS Teams 07.07.22 09:00 – 10:00
MS Teams 14.07.22 09:00 – 10:00
MS Teams 21.07.22 09:00 – 10:00
MS Teams 07.09.22 10:00 – 11:00
MS Teams 14.09.22 10:00 – 11:00
     
     
mgr Joanna Kiełbik    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 20.06.22 10:00 – 11:00
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 23.06.22 11:00 – 12:00
MS Teams 27.06.22 10:00 – 11:00
MS Teams 30.06.22 11:00 – 12:00
     
     
mgr Anna Krause-Baran    
MS Teams 21.06.22 7.45 – 8.45
MS Teams 22.06.22  7.45 – 8.45
MS Teams 27.06.22  8.00 – 9.00
MS Teams 28.06.22  8.00 – 9.00
     
     
dr Magdalena Kwinta    
MS Teams 21.06.22  08.00 – 09.00 
MS Teams 23.06.22   17.30 – 18.30
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 04.07.22  10.00 – 11.00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 01.08.22   10.00 – 11.00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 05.09.22   11.00 – 12.00 
MS Teams 07.09.22   11.00 – 12.00 
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 12.09.22   11.00 – 12.00 
MS Teams 14.09.22   11.00 – 12.00 
MS Teams 19.09.22   11.00 – 12.00 
MS Teams 26.09.22   11.00 – 12.00 
     
     
mgr Magdalena Lohman    
ul. Radziwiłłowska 4, pok.7 20.06.22 14:00 – 15:00
  23.06.22 14:00 – 15:00
  29.06.22 11:00 – 12:00
  30.06.22 14:00 – 15:00
  07.07.22 14:00 – 15:00
  01.09.22 14:00 – 15:00
  08.09.22 14:00 – 15:00
     
     
mgr Katarzyna Małajowicz    
MS Teams 21.06.22 17:00 – 18:00
MS Teams 23.06.22 17:00 – 18:00
MS Teams 27.06.22 12:00 – 13:00

MS Teams

ul. Radziwiłłowska 4, pok.7

MS Teams

 

29.06.22

06.07.22

11.07.22

18.07 – 2.09.22  urlop

12:00 – 13:00

08:30 – 09:30

11:00 – 12:00

 

Dyżur stacjonarny tylko po wcześniejszym kontakcie e-mail.    
     
     
dr Joanna Niemiec    
MS Teams  20.06.22 11:00 – 12:00
MS Teams  22.06.22  10:00 – 11:00
MS Teams  27.06.22   10:00 – 11:00
MS Teams  28.06.22   10:00 – 11:00
MS Teams  04.07.22   10:00 – 11:00
MS Teams  11.07.22   10:00 – 11:00
MS Teams  18.07.22   10:00 – 11:00
MS Teams  25.07.22   10:00 – 11:00
     
     
mgr Maja Nowak-Bończa    
MS Teams  23.06.22 10:30 – 12:30
MS Teams  30.06.22 10:30 – 12:30
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae6e84f52e9d24e09a0d7c4e9861e13da%40thread.tacv2/General?groupId=847532fe-6d92-4a0e-b821-244174ff852b&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
     
     
mgr Karolina Nurzyńska    
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 21.06.22 09:00 – 10:00
MS Teams 23.06.22 19:00 – 20:00
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 27.06.22 15:00 – 16:00
MS Teams 29.06.22 14:00 – 15:00
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 05.07.22 09:00 – 10:00
MS Teams 30.08.22 09:00 – 10:00
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 01.09.22 09:00 – 10:00
     
     
mgr Katarzyna Obuchowska    
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 21.06.22 08:00 – 09:00 
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 22.06.22 11:00 -12:00 
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 27.06.22 08:00 – 09:00 
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 29.06.22 11:00 -12:00 
MS Teams 04.07.22 09:00 -10:00
MS Teams 11.07.22 09:00 -10:00
MS Teams 22.08.22 09:00 – 10:00
MS Teams 29.08.22 09:00 – 10:00
MS Teams 05.09.22 08:30 – 09:30
MS Teams 12.09.22 08:30 – 09:30
     
     
mgr Anna Porębska-Osiecka    
MS Teams 22.06.22 16:00 – 16:30
     
     
dr Iryna Prykarpatska    
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 24.06.22 11:30 – 12:30
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 27.06.22 11:30 – 12:30
     
     
mgr Anna Pukalska    
MS Teams 21.06.22 14:00 – 15:00
MS Teams 23.06.22 14:00 – 15:00
MS Teams 28.06.22 12:30 – 13:30
MS Teams 01.07.22 12:30 – 13:30
     
     
mgr Joanna Rosiek 22.06.22 10:00 – 11:00
MS Teams 29.06.22 10:00 – 11:00
  1.07.-31.08.22 – urlop  
     
mgr Stanisław Rusnak    
MS Teams 20.06.22  16:30 -17:00
MS Teams 27.06.22  08:30 – 09:00
MS Teams 04.07.22   08:00 – 08:30
MS Teams 29.07.22   08:00 – 08:30
MS Teams 01.08.22   08:00 – 08:30
MS Teams 08.08.22   08:00 – 08:30
MS Teams 16.08.22   08:00 – 08:30
MS Teams 22.08.22   08:00 – 08:30
MS Teams 29.08.22   08:00 – 08:30
     
     
mgr Katarzyna Syta-Parente    
MS Teams 21.06.22 16.00 – 17.00 
MS Teams 22.06.22 13.00 – 14.00
MS Teams 27.06.22 14.00 – 15.00
MS Teams 28.06.22 14.00 – 15.00
MS Teams 04.07.22  11.00 – 12.00
MS Teams 11.07.22 10:00 – 11:00
MS Teams 18.07.22 10:00 – 11:00
MS Teams 25.07.22 10:00 – 11:00
MS Teams 01.08.22 10:00 – 11:00
MS Teams 08.08.22 10:00 – 11:00
MS Teams 15.08.22 10:00 – 11:00
MS Teams 22.08.22 10:00 – 11:00
MS Teams 29.08.22 10:00 – 11:00
     
     
mgr Monika Wicyniak-Małek    
MS Teams 21.06.22 08:00 – 09:00
MS Teams 22.06.22 09:00 – 10:00
MS Teams 27.06.22 09:00 – 10:00
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 01.07.22 13:00 – 14:00
MS Teams 04.07.22 09:00 – 10:00

 

MS Teams

ul. Medyczna 9, sala 107

06.07-21.08 – urlop 

22.09.22

09.09.22

 

09:00 – 10:00

12:00 – 13:00

     
     
mgr Violetta Winiarska-Szwarczyńska    
MS Teams 21.06.22 17.45 – 18.45
MS Teams 28.06.22 17.45 – 18.45
MS Teams 09.09.22 08.30 – 09.30
MS Teams 16.09.22 08.30 – 09.30
     
     
mgr Paulina Zygmunt    
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 20.06.22  13:30 – 14:30
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 22.06.22  08:00 – 09:00
ul. Radziwiłłowska 4, p.7 27.06.22 10:30 – 11:30

ul. Radziwiłłowska 4, p.7

ul. Radziwiłłowska 4, p.7

MS Teams

MS Teams

29.06.22 

06.07.22

13.07.22

18.07.22

11:00 – 12:00

08:00 – 09:00

08:00 – 09:00

09;00 – 10:00

     
Uwaga !    
1.Dyżury odbywają się stacjonarnie lub poprzez MS Teams bez konieczności tworzenia dodatkowych zespołów, chyba, że zaznaczono inaczej. Terminy dyżurów mogą ulec zmianom.
2. Podczas nieobecności lektora proszę kontaktować się z koordynatorem na danym kierunku: 
https://cj.cm.uj.edu.pl/studenci/koordynatorzy-przedmiotu-jezyk-angielski/
3. Bezpośredni telefon do pokoju lektorów: 12 34-11-914
4. Bezpośredni telefon do gabinetu Pani Kierownik-mgr Iwony Misztal: 12 34-11-915
Wielkość fontu
Kontrast