Wystąpienie pracownika CJ UJ CM dra Adama Krzyka podczas międzynarodowej konferencji w Sopronie, Węgry

W dniu 19 kwietnia 2023 r. dr Adam Krzyk wziął udział w międzynarodowej konferencji dydaktycznej poświęconej nauczaniu języka obcego odbywającej się corocznie w miejscowości Sopron na Węgrzech, podczas której wygłosił artykuł pt. 

The foreign language acquisition. The story of Marie Curie and the power of education.

Artykuł opisuje wybitną uczoną Marię Skłodowską-Curie w kontekście nabywania kompetencji językowych i wpływu tychże na jej karierę naukową i całe jej życie, które nadal fascynują i stanowią podstawy wielu pól badawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót