Szkolenie pt. „Zwiększenie efektywności pracy w parach”

9 lutego 2024 (piątek) odbyło się szkolenie pt. „Zwiększenie efektywności pracy w parach” poprowadzone przez mgr Karolinę Szkołę mgr Katarzynę Sytą-Parente. Tematyka szkolenia była inspirowana propozycją lektorów zgłaszających potrzebę takiego warsztatu, który pozwoliłby podzielić się dobrymi praktykami pracy w parach mających aktywizować wypowiedz ustną, ale i aktywność studentów podczas ćwiczenia innych sprawności np. pisania czy powtarzania słownictwa.


Powrót