Best UJ Presentation, III edycja konkursu

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum do wzięcia udziału w wydarzeniu w czwartek 30.11.2017

16:00 – 20:00 – Best UJ Presentation, III edycja konkursu

 

Wzorem lat ubiegłych Jagiellońskie Centrum Językowe w ramach TJK ponownie organizuje cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs Best UJ Presentation,  który polega na wygłoszeniu przez  studentów biorących udział w wydarzeniu autorskiej prezentacji typu akademickiego w języku angielskim o tematyce związanej z profilem studiów. Zadaniem studentów jest nie tylko przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, ale przede wszystkim zainteresowanie widowni wybranym przez siebie tematem. Na zwycięzców czeka nagroda w postaci kursu językowego oraz specjalna nagroda przyznawana przez publiczność w wyniku głosowania.

Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, aula średnia B

Moderator: Piotr Burger

Organizator: Jagiellońskie Centrum Językowe

Grupa tematyczna: inspiracja

Grupa docelowa: cała społeczność akademicka

Limit miejsc: 130


Powrót