Finał V Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych”

Finał V Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” już rozstrzygnięty!

Nasi finaliści zaprezentowali bardzo wysoki poziom zarówno językowy, jak i naukowy, otrzymując wysokie miejsca w finale.

Spośród 300 uczestników z całej Polski wyłoniono 12 finalistów, którzy musieli przedstawić prezentację na wybrany przez siebie temat oraz odpowiedzieć na pytania komisji.

W skład Komisji weszły 4 osoby z następujących uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet Jagielloński.

I miejsce – studentka GUMed, “When your body hates itself – a few words about autoimmune disease”.

II miejsce – studentka PUM, „Gut-brain axis”.

III miejsce – student UJ, “Multiple sclerosis following childhood concussion”.

 

Wśród finalistów byli również:

studentka GUMed – “Inflammatory Bowel Disease”,

student UJ – “The biology of love”,

student UJ – “Alfie: morality, law and the media in the case of Alfie Evans”,

student GUMed – “Syringe art”,

student GUMed – “Odilorhabdins – a new class of antibiotics”,

student UJ – “Athletic heart syndrome – can getting fit be dangerous?”,

student Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – “CRISPR in medicine”,

studentka UJ – „Botox for depression. How the facial feedback works”,

student GUMed – “On the red pandas and meditation”.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://spnjo.gumed.edu.pl/45563.html

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Powrót