International Medical English Testing System (IMETS)

Zapraszamy wszystkie osoby, które obecnie lub w przyszłości będą posługiwać się językiem angielskim w naukach medycznych do uzupełnienia ankiety, która pomoże nam opracować nowe, międzynarodowe standardy egzaminacyjne, które pozwolą na ocenę kompetencji językowych w kontekście medycznym i certyfikację międzynarodową.

Ankieta: Language Needs Analysis for Medical Purposes

https://Language Needs Analysis for Medical Purposes

Celem projektu IMETS jest kontynuacja projektu sTANDEM i opracowanie systemu egzaminacyjnego testującego znajomość posługiwania się językiem obcym dla celów zawodowych wśród personelu medycznego. Zatem grupą beneficjentów docelowych projektu będą stanowić lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne i pozostały personel związany z branżą medyczną oraz studenci kształcący się w zawodach medycznych.  Wartością dodaną nowego projektu jest opracowanie systemu egzaminacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tak aby cały proces egzaminacyjny mógł przebiegać zdalnie, a studenci mogli podchodzić do egzaminów, które będą zdawać komputerowo w salach egzaminacyjnych. Poprawianie materiałów egzaminacyjnych podobnie jak cały proces tworzenia egzaminów, walidacji oraz opracowywania materiałów informacyjnych i szkoleniowych będzie przebiegał z wykorzystaniem zdalnej platformy typu LMS.

Projekt zakłada osiągnięcie m.in. następujących rezultatów:

–     Opracowanie 15 podstawowych zestawów egzaminacyjnych testujących znajomość języka obcego w kontekście medycznym (po 5 zestawów na poziomie B1, B2 i C1);  każdy z zestawów egzaminacyjnych będzie się składał z 4 części sprawdzających umiejętność: czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz komunikacji ustnej. Dodatkowo zostanie opracowana większa ilość zestawów sprawdzających umiejętności produktywne,    a więc mówienie i pisanie dla różnych specjalizacji branżowych.

–     Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz organizacja szkoleń dla osób odpowiedzialnych za tworzenie materiałów egzaminacyjnych, osób przeprowadzających egzaminy oraz dla instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem egzaminów w swoich jednostkach 

–     Organizacja egzaminów IMETS w centrach egzaminacyjnych

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum będzie odpowiedzialny m.in. za finansową oraz naukową koordynację projektu, jak również za opracowanie materiałów egzaminacyjnych do części egzaminów sprawdzający znajomość pisania w języku obcym w kontekście medycznym.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu IMETS: www.medicalenglishtests.eu, gdzie będziemy publikować szczegółowe informacje dotyczące projektu.


Powrót