„Szkolenie dla osób hospitujących zajęcia w CJ UJ CM”

9 lutego 2023 r. miało miejsce szkolenie wewnętrzne dla starszych wykładowców Centrum Językowego UJ CM poświęcone tematyce hospitacji zajęć i standaryzacji tego procesu. Prowadząca mgr Karolina Szkoła zapoznała uczestników szkolenia z uaktualnionymi zasadami hospitacji zajęć w CJ UJ CM, a także zapewniła praktyczne informacje i wsparcie osobom odpowiedzialnym za hospitację zajęć.


Powrót