Szkolenie – Mobilność kadry Erasmus+

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się szkolenie pt. „Wykorzystanie potencjału wyjazdowego Działu Współpracy Międzynarodowej przez pracowników Centrum Językowego CM UJ – umiędzynarodowienie działań i nawiązanie współpracy.” Celem spotkania było zainteresowanie pracowników Centrum możliwościami wizyt w uczelniach partnerskich w ramach projektów edukacyjnych finansowanych przez Unię Europejską.

Podczas szkolenia dr Adam Krzyk omówił zasady wyjazdów pracowników UJ CM, rodzaje dostępnych mobilności, krótko i długoterminowych, dedykowanych pracownikom dydaktycznym w ramach programu Erasmus+. Ponadto, prowadzący omówił praktyczne aspekty mobilności, w tym sposoby nawiązywania kontaktów międzynarodowych, rodzaje niezbędnych dokumentów i procedury związane z ich wypełnianiem.

Wszystkich zainteresowanych pracowników Centrum prosimy o kontakt bezpośredni z DWN UJ lub prowadzącym szkolenie.

Więcej informacji na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UJ: https://dwm.uj.edu.pl/


Powrót