Szkolenie „Ocena wypowiedzi pisemnej według kryteriów egzaminacyjnych”

W dniu 30.01.2023 r. odbyło się szkolenie standaryzujące przeprowadzone przez dr Magdalenę Kwintę, a poświęcone wypracowaniu wspólnych standardów oceny wypowiedzi pisemnych na poziomie B2+.  Spotkanie miało na celu wypracowanie i omówienie wspólnych form oceny wypowiedzi pisemnych oraz przedyskutowanie wariantów oceniania stosowanych przez pracowników Centrum.

 


Powrót