Szkolenie „Ocena wypowiedzi ustnej według kryteriów egzaminacyjnych” cz. 2

W dniu 10.09.2021 r. odbyła się druga część szkolenia standaryzującego przeprowadzonego przez dr Magdalenę Kwintę, tym razem omawiającego standardy oceniania i różnice w ocenie wypowiedzi na temat medyczny na poziomach B2 i B2+ mającego na celu usprawnienie i wypracowanie tożsamych form oceniania poszczególnych egzaminatorów CJ UJCM.


Powrót