Szkolenie „Ocena wypowiedzi ustnej według kryteriów egzaminacyjnych – podsumowanie i wnioski”

W dniu 15.06.2022 r. odbyło się szkolenie utrwalające standardy oceniania wypowiedzi ustnej. Prowadząca dr Magdalena Kwinta przypomniała wypracowane standardy omawiane na wcześniejszych spotkaniach standaryzujących, a następnie przeszła do omówienia proponowanych koncepcji oceny dyskusji prowadzonych przez studentów podczas egzaminu na poziomie B2+. 

 


Powrót