Szkolenie „Pięć postaw w konflikcie”

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się szkolenie
pt. „Pięć postaw w konflikcie. O rodzajach osobowości w miejscu pracy”.
Kierownik Centrum Językowego UJ CM mgr Iwona Misztal zaprezentowała typy postaw przyjmowanych w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i scharakteryzowała je. Następnie pracownicy Centrum mieli okazję wziąć udział w szkoleniu poświęconym temu zagadnieniu, w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i sformułować wnioski dotyczące tego zagadnienia.
 
 

Powrót