Warsztaty komunikacyjne, Wydział Nauk o Zdrowiu

W ramach działań mających na celu podoszenie jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

wykładowcy Centrum Językowego UJ CM 

mgr Aleksandra Celary, dr Adam Krzyk, mgr Katarzyna Małajowicz

w dniu 25 kwietnia 2024 r.

przeprowadzili warsztaty z komunikacji

pt. Introduction to Medical Communication,

dedykowane studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Podczas warsztatów prowadzący omówili charakterystykę komunikacji z pacjentem w języku angielskim. Studenci mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swoich doświadczeń komunikacyjnych w języku angielskim i związanych z nimi problemów. Podczas zajęć nabyli umiejętności prowadzenia odpowiedniej komunikacji z pacjentem poprzez zapoznanie się z różnorodnymi technikami i strategiami komunikacyjnymi – dostosowanymi do różnych typów interlokutorów. Studenci mieli możliwość przeprowadzenia rozmów sterowanych dotyczących różnych aspektów medycznych i praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności.

 


Powrót