Certyfikaty

Zasady otrzymania certyfikatu:

 

1. Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zaliczyli egzamin końcowy z zajęć lektoratowych z języka angielskiego, prowadzonych przez CJ UJCM, rozpoczynających lektorat od roku akademickiego 2014/15.

2. Zgodnie z Regulaminem – Zasady Kształcenia Językowego osoby, które rozpoczęły lektorat z języka angielskiego w roku akademickim 2019/2020 otrzymają certyfikat pod warunkiem, że uzyskają ocenę z egzaminu minimum 3,5 (dostateczny plus).

3. Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać w sekretariacie CJ UJCM zaświadczenie.

4. W celu uzyskania certyfikatu prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego wniosku i złożenie go w pokoju nr 8, ul. Radziwiłłowska 4, Kraków.

5. Wnioski można składać także w formie elektronicznej na adres mailowy:

• Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, Weterynaria UJ-UR sjo@cm-uj.krakow.pl

• Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UJ CM cj@cm-uj.krakow.pl

6. Certyfikaty będą wydawane po upływie 7 dni od daty złożenia wniosku, w godzinach pracy sekretariatu. Odbiór certyfikatów wyłącznie osobiście bądź z upoważnieniem, ul. Radziwiłłowska 4.

 

Osoby odpowiedzialne za wydawanie certyfikatów:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM i Weterynaria
mgr inż. Dagmara Wędzicha sjo@cm-uj.krakow.pl  tel. (12) 3411-917

Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UJ CM
mgr Ewa Tokarczyk cj@cm-uj.krakow.pl  tel. (12) 3411-916

 

Wniosek

Wniosek o wydanie Certyfikatu Językowego CJ UJ CM

 

Uwaga! 

Wnioski o wydanie certyfikatu można składać w okresie wakacyjnym, natomiast certyfikaty będą wydawane:

  • Studentom, którzy ukończyli lektorat w  sesji egzaminacyjnej zimowej 2021/2022 i wcześniej, oraz złożyli wniosek od 5.09.2022 r.
  • Studentom, którzy ukończyli lektorat w  sesji egzaminacyjnej letniej 2021/2022 i złożyli wniosek od 17.10.2022 r.

 

Wielkość fontu
Kontrast