Dokumenty

Regulaminy

Regulamin organizacyjny – Uniwersytet Jagielloński

Regulamin pracy UJ CM

Ustawy prawne Dział Spraw Osobowych UJ CM

Regulacje wewnętrzne Dział Spraw Osobowych UJ CM 

Regulamin zakładowej działalności socjalnej UJ CM wraz z załącznikami (24.01.2020)

+ Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej (2.07.2020)

+ Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 z dnia 24.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (17.03.2020)

Regulamin wynagradzania pracowników UJ CM obowiązujący od 1.04.2020 r.

Nowy Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim (2021)

Regulamin użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej (2015)

+ Zarządzenie w sprawie podniesienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach poczty elektronicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (6.04.2021) 

Regulamin ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych (2015)

 

Sprawy pracownicze

Komunikat nr 37 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodu (13.12.2017)

Komunikat nr 24 Zastępcy Kanclerza UJ CM w sprawie badań profilaktycznych (23.10.2018)

Zarządzenie w sprawie legitymacji służbowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum (23.12.2020)

Zarządzenie w sprawie aktualizacji procedury postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi (30.12.2020)

Komunikat w sprawie odstąpienia od sporządzenia planów urlopów wypoczynkowych w 2021r. (25.01.2021)

Zarządzenie w sprawie okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego (4.01.2021)

+ Zarządzenie w sprawie zmiany harmonogramu okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonywanych w 2021 roku (10.06.2021)

Komunikat w sprawie możliwości składania elektronicznych wniosków o dofinansowanie wypoczynku przez Portal Informacyjny (9.06.2021)

+ Instrukcja aplikacji – wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS (UJ CM)

Komunikat nr 9/CM Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 6 marca 2023 roku w sprawie procedury zwrotu poniesionych wydatków na zakup okularów

 

Dokumenty dla lektorów

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem CJ UJ CM