Język hiszpański

 

 

Język hiszpański:

Mgr Anna Cisowska

a.cisowska@uj.edu.pl

 

Środa: ul. Radziwiłłowska 4, sala 203, lub MS Teams

W pierwszym tygodniu każdego miesiąca zajęcia będą odbywać się stacjonarnie, natomiast w pozostałych tygodniach on-line na platformie MS Teams.

15:00 – 16.30 – poziom A2/B1

16.30 – 18:00 – poziom A1

 

 

 

                                     Zaproszenie na zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023

 

Zapraszamy studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego na bezpłatne zajęcia językowe.

Harmonogramy i regulaminy podane są na stronie Centrum Językowego UJCM: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/harmonogramy.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych lektorów.

 

Język hiszpański:

Zapraszam na zajęcia z języka hiszpańskiego w semestrze zimowym 2022/2023.

Pierwsze spotkanie organizacyjne dla wszystkich poziomów będzie w środę 5 października o godzinie 15:00 – ul. Radziwiłłowska 4, sala 203.

Mamy dwie grupy – poziom A1.2 (dla studentów, którzy mieli styczność z hiszpańskim na poziomie początkowym, podręcznik Aula Internacional nueva edición A1) oraz A2/B1 – zajęcia dla studentów średniozaawansowanych, w oparciu o konkretne potrzeby językowe (zarówno związane z gramatyką, jak i słownictwem, w tym podstawowymi zagadnieniami medycznymi).

Zajęcia będą odbywać się w trybie hybrydowym, szczegóły zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

Przy okazji zapraszam do polubienia strony i włączenia opcji obserwowania, w ten sposób będą Państwo zawsze na bieżąco poinformowani.

 https://www.facebook.com/Lektoraty-j%C4%99zyka-hiszpa%C5%84skiego-w-Collegium-Medicum-UJ-135009883904319

 

Proponowany terminy zajęć od 12.10.2022 r.

środa – grupa A2/B1, godz.15:00 – 16.30, ul. Radziwiłłowska 4, sala nr 203                                     

środa – grupa A1, godz. 16.30 – 18:00, ul. Radziwiłłowska 4, sala nr 203                   

 

Proszę zapisywać się do odpowiadającej Państwu poziomowi grupy

Un saludo, Anna Cisowska

 

 

mgr Anna Cisowska

a.cisowska@uj.edu.pl

 

 

Lektorat nadobowiązkowy – studenci Wydziału lekarskiego oraz Wydziału farmaceutycznego

Środa: Sala 203, ul. Radziwiłłowska 4

15.00 – 16.30 – grupa nr 1 – poziom A2/B1

16.30 – 18.00 – grupa nr 2 – poziom A1 

 

Lektorat nadobowiązkowy – Szkoła doktorska

 

Links:

https://www.facebook.com/Lektoraty-j%C4%99zyka-hiszpa%C5%84skiego-w-Collegium-Medicum-UJ-135009883904319

 

 

 

Sylabusy

 

Regulamin lektoraty nadobowiązkowe Wydział Lekarski UJCM 1.10.2019

Regulamin lektoraty nadobowiązkowe Wydział Farmaceutyczny UJCM 01.10.2015