Język niemiecki

mgr Violetta Winiarska-Szwarczyńska

violetta.winiarska-szwarczynska@uj.edu.pl

 

Poniedziałek: Sala Malinowa, ul. Radziwiłłowska 4

14.30 – 16.00 – gr. 1 – poziom B2/C1 („Deutsch im Beruf – Medizin”, Hueber Verlag)

16.15 – 17.45 – gr. 2 – poziom B1 („Menschen im Beruf. Pflege B1“, Hueber Verlag)

18.00 – 19.30 – gr. 3 – poziom A2 („Deutsch im Krankenhaus“, Langenscheidt lub „Menschen im Beruf. Pflege A2“, Hueber Verlag)

Wtorek: Sala Malinowa, ul. Radziwiłłowska 4

14.30 – 16.00 – gr. 4 – poziom B1 („Menschen im Beruf. Pflege B1“, Hueber Verlag)

16.15 – 17.45 – gr. 5 – poziom A2 („Deutsch im Krankenhaus“, Langenscheidt lub „Menschen im Beruf. Pflege A2“, Hueber Verlag)

 

 

 

Zapraszamy Studentów Wydziału lekarskiego oraz Wydziału farmaceutycznego na bezpłatne zajęcia językowe w semestrze zimowym i letnim 2021/2022

 

Od 22 września, godz. 10:00 rusza rejestracja na zajęcia nadobowiązkowe za pomocą serwisu internetowego:  https://www.usosweb.uj.edu.pl 

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych lektorów.

 

Język niemiecki:

Szanowni Państwo,

Zapraszam na zajęcia z języka niemieckiego w roku akademickim 2021/2022.

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 04.10. (poniedziałek) oraz 05.10. (wtorek) 2021 r. i będą częściowo zajęciami organizacyjnymi, aby była możliwość przypisania Państwa do właściwego poziomu językowego oraz zapoznania z podręcznikami i treściami kształcenia przewidzianymi na dany poziom językowy.

Dotyczy to głównie osób uczęszczających po raz pierwszy na fakultet, ale zapraszam wszystkich chętnych, również tych, którzy są niezdecydowani.

Zapraszam również wszystkie osoby, które uczestniczyły w lektoracie w poprzednich latach i liczę na Państwa obecność również w tym roku.

Bardzo proszę o orientacyjne przypisanie się do odpowiedniego, wg. Państwa, poziomu i grupy, w tym roku nie jest dostępny test kompetencyjny, który ułatwiłby Państwu określenie swoich wiadomości i umiejętności.

Zmiana grup po rozpoczęciu roku akademickiego jest oczywiście możliwa, jeżeli okaże się, że jesteście Państwo w grupie, która Was nie satysfakcjonuje lub też termin koliduje z innymi zajęciami.

Bardzo chętnie pomogę Państwu dokonać takiego wyboru poziomu grupy, który będzie dla Państwa najbardziej odpowiedni.

Zapraszam wszystkich chętnych i zainteresowanych nie tylko nauką języka niemieckiego, ale również kulturą państw niemieckiego obszaru językowego.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i wtorki w godz. 14.30 – 20.00 (poniedziałek), 14.30 – 18.00 (wtorek) w budynku Centrum Językowego UJCM przy ul. Radziwiłłowskiej 4, Sala Malinowa, I piętro.

W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego Władze Uczelni mogą podjąć decyzję w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ CM o przejściu na inne formy kształcenia.

Proponowane terminy zajęć (mogą ulec modyfikacji w zależności od Państwa potrzeb) i poziomy grup:

Poniedziałek: Sala Malinowa, ul. Radziwiłłowska 4

14.30 – 16.00 – B2/C1 („Deutsch im Beruf – Medizin”, Hueber Verlag)

16.15 – 17.45 – B1 („Menschen im Beruf. Pflege B1“, Hueber Verlag)

18.00 – 19.30 – A1/A2 („Deutsch im Krankenhaus“, Langenscheidt lub „Menschen im Beruf. Pflege A2“, Hueber Verlag)

Wtorek: Sala Malinowa, ul. Radziwiłłowska 4

14.30 – 16.00 – B1 („Menschen im Beruf. Pflege B1“, Hueber Verlag)

16.15 – 17.45 – A1/A2 („Deutsch im Krankenhaus“, Langenscheidt lub „Menschen im Beruf. Pflege A2“, Hueber Verlag)

 

Proszę Państwa o rozpropagowanie informacji o lektoracie języka niemieckiego wśród koleżanek i kolegów, ewentualne zamieszczenie jej na grupie swojego roku na fb, bo naprawdę warto uczyć się języków obcych!

W razie pytań proszę o kontakt osobisty w podanych terminach zajęć lub mailowy (violetta.winiarska-szwarczynska@uj.edu.pl)

 

Mit freundlichen Grüßen,

Violetta Winiarska-Szwarczyńska

Centrum Językowe UJCM

 

 

 

Sylabusy

 

Regulamin lektoraty nadobowiązkowe Wydział Lekarski UJCM 1.10.2019

Regulamin lektoraty nadobowiązkowe Wydział Farmaceutyczny UJCM 01.10.2015

 

Wielkość fontu
Kontrast