USOS – rejestracja na lektorat

W roku akademickim 2021/2022 rejestracja żetonowa na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzona będzie w systemie USOS.

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2021/2022 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl.  Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

Dla Studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego przygotowane jest również rejestracja na języki nadprogramowe: język hiszpański, niemiecki. 

Rejestracja do grup na podstawie poziomu znajomości języka.

 

UWAGA ! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

  1. TEST

  2.  REJESTRACJA

  3.  PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY, który dostępny będzie na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w terminie od  7 września 2021 od godz. 10.00 do 15 września 2021 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 22 września 2021 od godz. 10:00 do 06 października 2021 do godz. 23:59.   

UWAGA!!!  Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM  SAMYM  DNIU  PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb .

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu!!!

Aby dokonać rejestracji  student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-21/22, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

Studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2020/2021 kierując się numerem grupy a nie nazwiskiem lektora, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast  zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora i po dostarczeniu stosownego wniosku do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM.

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

 

 

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA:  od 22.09.2021 r. od godziny 10.00 do 06.10.2021 r. do godziny 23.59

Prosimy o samodzielnie dokonywanie rejestracji, sekretariat nie udziela instrukcji rejestracji w Usosie.

 

W przypadku problemów z brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  –  mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 34-11-917

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM  –  mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 34-11-916

 

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora UJ z dnia 29 sierpnia 2017 w roku akademickim 2019/2020 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 18 października w semestrze zimowym oraz do dnia 1 marca w semestrze letnim.

 

 

Studenci, którzy nie wpisali się na lektorat w czasie trwania rejestracji zobligowani są złożyć wniosek o rejestrację na lektorat najlepiej mailowo do sekretariatu na adres :

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  –  mgr inż. Dagmara Wędzicha – sjo@cm-uj.krakow.pl

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM  –  mgr Ewa Tokarczyk – cj@cm-uj.krakow.pl

 

Wniosek – rejestracja na lektorat

Wniosek – zmiana grupy lektoratowej

Wniosek – rezygnacja z lektoratu

Wielkość fontu
Kontrast