USOS – rejestracja na lektorat

 

Studenci, którzy nie wpisali się na lektorat w czasie trwania rejestracji zobligowani są złożyć wniosek o rejestrację na lektorat najlepiej mailowo do sekretariatu na adres :

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  –  mgr inż. Dagmara Wędzicha – sjo@cm-uj.krakow.pl

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM, Szkoła doktorska –  mgr Ewa Tokarczyk – cj@cm-uj.krakow.pl

 

 

Wniosek – rejestracja na lektorat

Wniosek – zmiana grupy lektoratowej

Wniosek – rezygnacja z lektoratu

 

 

 

UWAGA!!!

studenci, którzy nie wypełnili testu z języka angielskiego i nie dokonali rejestracji na lektorat będą mieli taką możliwość w trakcie trwania II tury rejestracji żetonowej od 14 października  2021 od godz. 10:00 do 20 października 2021 do godz. 23:59.

 

 

Studenci II i III roku, którzy nie zostali jeszcze rozliczeni i wpisani na kolejny rok akademicki w Jednostce Macierzystej nie będą mogli dokonać rejestracji. Żetony zostaną przyznane automatycznie dopiero po rozliczeniu roku akademickiego 2020/2021.

 

 

W roku akademickim 2021/2022 rejestracja żetonowa na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzona będzie w systemie USOS.

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2021/2022 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego:  https://www.usosweb.uj.edu.pl 

Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

Dla Studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego przygotowane jest również rejestracja na języki nadprogramowe: język hiszpański, niemiecki. 

Rejestracja do grup na podstawie poziomu znajomości języka.

 

UWAGA ! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

  1. TEST
  2.  REJESTRACJA
  3.  PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

 

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY, który dostępny będzie na stronie: 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=home/index

(zakładka MÓJ USOS, a następnie ZAJĘCIA STUDENTA)  w terminie od  7 września 2021 od godz. 10.00 do 15 września 2021 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 22 września 2021 od godz. 10:00 do 06 października 2021 do godz. 23:59.   

UWAGA!!!  Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM  SAMYM  DNIU  PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb .

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu!!!

Aby dokonać rejestracji  student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-21/22, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

Studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2020/2021 kierując się numerem grupy a nie nazwiskiem lektora, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast  zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora i po dostarczeniu stosownego wniosku do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM.

 

 

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Kierunek lekarski 

informacje dla studentów II roku – Kierunek lekarski 2 rok 2021-22

informacje dla studentów III roku – Kierunek lekarski 3 rok 2021-22

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny 

Studenci I – III roku – rejestracja zgodnie ze swoją grupą dziekanatową.

 

Kierunek Dietetyka

Studenci I rok I stopień – rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci I rok II stopień- rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci II i III rok – rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2020/2021.

 

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

Kierunek Farmacja  –  studenci nie wypełniają testu na platformie Pegaz

Studenci I i II  roku –  podziału studentów wg grup dokonuje dziekanat.

 

Kierunek Analityka medyczna – studenci nie wypełniają testu na platformie Pegaz

Studenci I i II roku –  podziału studentów wg grup dokonuje dziekanat.

 

Kierunek Kosmetologia

Studia stacjonarne II rok – – rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studia niestacjonarne II rok – – rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

 

Kierunek Drug discovery and development 

I rok – rejestracja do grupy nr 1

II rok – rejestracja do grupy nr 1

 

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Język angielski

I rok – rejestracja do grup:

Gr. 1 – Nauki Medyczne

Gr. 2 – Nauki Farmaceutyczne i Nauki o zdrowiu

 

Język  hiszpański

I rok – rejestracja do grupy:

Gr. 1 – Nauki Medyczne

Gr. 2 – Nauki Farmaceutyczne i Nauki o zdrowiu

 

 JĘZYK HISZPAŃSKI I JĘZYK NIEMIECKI

W tym roku test nie będzie dostępny. Rejestracja do grup na podstawie posiadanego poziomu językowego.

 

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA:  od 22.09.2021 r. od godziny 10.00 do 06.10.2021 r. do godziny 23.59

II TURA:  od 14.10.2021 r. od godziny 10.00 do 20.10.2021 r. do godziny 23.59

Prosimy o samodzielnie dokonywanie rejestracji, sekretariat nie udziela instrukcji rejestracji w Usosie.

 

W przypadku problemów z brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  –  mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 34-11-917

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM  –  mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 34-11-916

 

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora UJ z dnia 29 sierpnia 2017 w roku akademickim 2021/2022 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 18 października w semestrze zimowym oraz do dnia 1 marca w semestrze letnim.

 

Studenci, którzy nie wpisali się na lektorat w czasie trwania rejestracji zobligowani są złożyć wniosek o rejestrację na lektorat najlepiej mailowo do sekretariatu na adres :

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  –  mgr inż. Dagmara Wędzicha – sjo@cm-uj.krakow.pl

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM  –  mgr Ewa Tokarczyk – cj@cm-uj.krakow.pl

 

Lista kodów USOS 2021 2022

 

 

 

 

Wniosek – rejestracja na lektorat

Wniosek – zmiana grupy lektoratowej

Wniosek – rezygnacja z lektoratu

Wielkość fontu
Kontrast